skip to Main Content
Anūkas, nepilnametis, 17 metų, nebaigęs dar mokyklos, buvo atiduotas Austėjos vaikų darželin

Anūkas pas Austėją gyventi nuėjo būdamas 17 metų

Kristina Sulikienė

Niekada nesusimąsčiau, kad garsiausio Anūko ir jo žmonos ryšio pradžia – nelabai teisėta.

Su Anūku tuo pačiu metu buvome 12 klasėje. Man buvo 18 metų, o jam pasirodo, tik 17 (Anūkas gimęs 1982 01 07). Nors atrodė vyresnis negu bendraamžiai. (Šiuo metu jis atrodo jaunesnis negu jo amžiaus žmonės.) Tai buvo 1999-ieji. Vasara. Gal pavasario pabaiga.

Ruošiau Anūką lietuvių kalbos valstybiniam egzaminui. Jis, man išklausius jo gyvenimo tragediją, „namai muziejus, nieko negalima liesti, paliesi, diedukas jau rėkia, tėvas manęs nepriima, mama nepriima, aš našlaitis..neturiu nei šeimos, nei namų…“, painstruktavus, kaip rašyti rašinį, jis gavo 9.

Aš iš dalies kalta, kad Lietuva turi šitą baisą pabaisą – Anūką. Gaila pasidarė tada jo. Graudžiai verkė, pergyveno, na ir draugai sakė: Kristina labai protinga, ji padės. 

Verkė jis tada atėjęs pas bendrus pažįstamus, neišlaikysiąs egzamino. Tada ir Dėdulė nuskalpuos, neįstos niekur, ir gyvenimas baigtas. „Ir taip neturiu namų, namai – muziejus. Pas tėvą negalima, pas mamą irgi nelaukiamas. Reikia stoti, tada dar laikys žmogum“.

Pagailo to Anūko kaip žmogaus. (Teįstojo į istoriją, bet vis geriau negu nieko – liūdna jam švietėsi ateitis su mažais pažymiais. Nors dabar pristatoma, jog jis proto bokštas. Deja..tai yra ne tiesa.)

Dėdulė ir senė, sužinoję, su kuo „badziojosi“ anūkas, uždraudė jam su manim net kalbėtis. Nes mano tėvas yra viešai pasakęs Dėdulei, visiems girdint, kad tokio baisaus nepasiruošimo habilitacijos procedūrai jis dar nėra matęs. O Dėdulė atkirtęs: „Man vis tiek duos habilituoto daktaro vardą. Man priklauso“. Po to mano tėvas Muzikos akademijoje pastoviai mažinant etatą, gavo 0,00 valandų. Todėl turėjo netgi keisti miestą, persikraustė į Kauną, į VDU, kur dirbo keliais etatais (gavo vietą ir Klaipėdos universitete). Dėdulė nėra toks jau galingas, bet sugadinti gyvenimą savo kritikams mokėjo. 

 Dėdulės negalima kritikuoti. O dėdulės Anūkui buvo uždrausta su manim bendrauti.

O po 2 savaičių jis jau buvo Austėjos glėby.

Nepilnametis, 17 metų, nebaigęs dar mokyklos, buvo atiduotas Austėjos vaikų darželin.

Ir prižiūri jinai jį gerai. Kartu su kitais 4 darželinukais.

Niekada nesusimąsčiau, jog Dėdulė, kuris Klonio revoliucijos metu taip kovojo prieš pedofiliją, pats buvo įstūmęs savo anūką nepilnametį subrendusiai moteriai: taigi, grynų gryniausias pedofilinis ryšys.

Ir dar sako, kad tarp žodžių pedagogas ir pedofilas nėra ryšio. Yra. Ir ne tik semantinis…

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));