skip to Main Content

Antanas Stugys

APIE POLITINĮ SUSILAIKYMĄ

Feljetonas

 

Viskas turi pradžią ir pabaigą. Net mūsų lietuviškas užmaršumas. Atkentėjome dar vieną, dar vieno Seimo kadenciją. Rezultatai – kraupūs. Pirštu, į kiekvieną nusikalstamą valstybės  gerovės griovimo atributą – nebadysiu. Akcentuosiu tik tuos akcentus, dėl kurių padėjo galvą šviesuolis, patriotas, aktyvistas, gerbiamas Pranciškus Šliužas. Tas galvas, kurias propagandinio karo Rusijos su Amerika, dar tik planuojamos padėti (ant komercinio globalizacijos aukuro) – net skaitliukai nedrįsta skaičiuoti.

Vienintelis ir pagrindinis visos tautos turtas – žemė ir jos gelmių turtai. Valstybė be savo žemės – piliečiai be ateities. Valdžią renkame tam, kad saugotu ir kontroliuotu visų bendrą, nedalomą, tautos nuosavybę ir valstybės suvereną. Ką daro Seimo nariai?! Uždėję ranką ant Konstitucijos, davę priesaiką tautai, kieno interesus jie iš tikrųjų gina? Mane verčia iš koto „Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo“ įstatymo pakeitimo – priėmimo detalės. Ką, kaip pilietis, kaip patriotas, kaip rinkėjas matau? Ogi visišką aukščiausios valdžios abejingumą ruošiamai suvalgyti Tėvynei. Tai Tėvynei, kurią nuo fašizmo savo krauju laistė mano tėvas ir mano manos broliai. Paprasti, ne partiniai. Ėmė valdžios duotus šautuvus ir ėjo į apkasus, o ne į mišką! O gal vargšų kraujas nieko nevertas? Gal darbinių, antrarūšių lietuvių, ant laisvės aukuro išlietas kraujas – tik generolų nuopelnas? Kur eisite broliai, kai vėl bus paskelbta mobilizacija? Tarp kitko – LABAI AKTUALUS KLAUSIMAS „patrankų mėsai“. Kuo skubiau susirinkę šmutkes varysite arklius į kitą pusę rubežiaus? Slėpsimės miške kurio jau nėra? Rodysime valdžiai baltą neįgalumo pažymėjimą? Šuniškomis akimis gailiai žiūrėsime „apsiliūliavusiems“ generolams į blizgančius NATO armijos guzikus? Laukdami, kol sąrašuose suras … pavardę, kuriai jau nulemta, į kairią eilę stoti: – prie lojalių, ar prie nurašytų. 

Rojus Lietuvos žemėje baigėsi, kai viena partija buvo suskaldyta į vienuolika. Niekam už nieką, prieš nieką neatsakančių – muilo burbulinių frakcijų. Rezultate gavosi – primetamoji demokratija – skirta silpnesnių ir mažesnių už save dul…skriaudimui. Viskas jau sudėliota į lentynėles. Liko paskutinis, atsijavimo: svetimų pelų nuo savų grudų, etapas. Jis vadinasi rinkimai.

Kaip argumentą, prisegu nuorodą į balsavimo rezultatus (2017-11-23, rytinis posėdis). Brangieji. Aš kaip ir jūs, labai vertinu ir gerbiu tautos šviesuolio Pranciškaus Šliužo ryžtą, auką ir šviesų atminimą. Visus kandidatus: į „PATEPTUOSIUS IŠ ABIEJŲ PUSIŲ“ – vertinu pagal jų nuveiktus darbus. Pvz.: Balsavo kandidatas į valdžią už VALSTYBĖS ŽEMĖS PARDAVIMĄ… ar ?

Įvertinkite ir jūs… https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-27848 

Uolumu, pasyvumu ir susilaikymais jau pasižymėjusių SEIMO narių – ne vienas ir ne du. Jų per kadenciją nuveikti darbai – atsilieps, „triuminei durnių laivo“ auditorijai – per visur. Apspangusiems nuo gero gyvenimo, noriu priminti patarlę: „Tam kas prisimena patirtą blogi – duok į akį vieną kartą. Tam, kas patirtą blogį užmiršta – duok du kartus. Labai highly likely, kad būsiu, kaip gerbiamas Justas Paleckis, areštuotas – už tautosakinio smurto propagavimą. Gal net dar blogiau…

Dėl valstybei ir tautai nenaudingo įstatymo pakeitimo, balsavo 107 iš 141. Balsavimo rezultatai: UŽ – 62; PRIEŠ –12; SUSILAIKĖ – 33; Kokie katalikams pažįstami du skaičiai: 12 ir 33…

 „33 Apaštalai su didžiule jėga liudijo apie savo“… susilaikymą. Klausimas: 

– Kam tautai tamstas šerti ir išlaikyti, jeigu vis tiek atsakingiausiu momentu: apviliate, pavedate, nepateisinate lūkesčių! Imate ir… susilaikote. Atsiprašau. Susilaikinėti galite santykiaudami su savo „antromis ir nelegaliomis pusėmis“ nors visus metus. Bet čia ir dabar – TU – tautos išrinktasis! Žmonių patikėtinis. Privalai priimti konkretų SPRENDIMĄ. Arba – arba. Arba tu – savas, tikras, arba – išdavikas. Tavo AŠ – vertinamas pagal tavo atsakingą, visai tautai naudingą, galutinį sprendimą. Pratrintos Seime kėdės, didėjanti biudžeto skylė – tik vienas mažas minusiukas, bet čia juk labai konkretus – bendras valstybinis reikalas, mūsų Lietuvos žemės klausimas. Čia nuomonės neturėjimas ir susilaikinėjimas – istorinis nusikaltimas. O jeigu tavo darbo rezultato nėra – už ką gauni algą? Už ką naudojiesi lengvatomis, privilegijomis ir paslaugomis? Už SUSILAIKYMĄ? Blend…da med…

UŽ – balsavo 62… Iš idėjos. Apgalvotai. Gerai pasvėrę savo poelgį ir galimas būsimas pasekmes. Susikooperavę. Susivieniję. Nepapirkti užsienio tarnybų. Iš meilės tėvų žemei ir lietuvių tautai. Po JŲ – nors ir tvanas? Nors ir pilietinis karas? Nors ir paskutinė paskutinioji? Manau, balsuoti per ateinančius rinkimus – už tokius atsakingus specialistus užregistruotus sąraše, ir už jų partijas – kiekvieno daugkartinio apgautuko lietuviška pareiga. (Yra dalykų, apie kuriuos negalima rašyti atviru tekstu, bet kuriuos, turiu vilties, įskaitysite tarp eilučių). Jeigu taip pasielgsime – visi iš Lietuvos emigravę sunai ir dukros – sugrįš atgal… jau su šiek tiek kitos veido spalvos anūkais ir uždirbtais milijonais – laukti naujo rojaus pradžios. 

PRIEŠ – 12; Mistinis skaičius. Jo-majo… Žinoma juos reikia nešioti ant rankų. Gyviems pastatyti paminklą už drąsą. Vieną bendrą, arba dvyliką individualių. Įsivaizduokite, ne keturis komunarus, o dvyliką parlamentarų, pučiančių patriotinį vėją prieš kitus 129… stabilumo garantus. Tik krepšinyje viską nulemia stebuklingas paskutinis metimas. O čia juk… POLITIKA.

Norime ar nenorime, vis tiek mirksėdamas nekaltomis akimis, kaip yla iš maišo lenda dar vienas nulėmęs Lietuvos žemės išpardavimą skaičius – 34. Kas TIE, už tautos pinigus išlaikomi pateisinamo bim-bamo žaidėjai? Kuo 34 blogesni už 33? Tuo, kad tada kai už TĖVYNĘ REIKĖJO GULTIS KRYŽIUMI, jų nebuvo salėje. Tai buvo planinis nebuvimas (iš atsargumo), ar komandiruotė užsienyje… Kai kada, labai patogu nebūti darbo metu darbo vietoje, turint pateisinantį savo poelgį – PO-PIE-RIUKĄ (kaip mokykloje, tėvo ranka, auklėtojai parašytą raštelį…). Suteikiantį teisę nedalyvauti kraupioje „valstybės akių užmerkimo“ ceremonijoje. Nedalyvauji – vadinasi nusiplauni rankas. Nedalyvauji su pateisinama priežastimi – vadinasi, rankas nusiplauni politiško nepakaltinamumo muilu, ir nekas tau nieko prikišti neturi teisės.

 

2019       

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));