skip to Main Content

Advokatų monopolio košmaras: 15 metų monopolyje – vis dar advokato padėjėjas

Kristina Sulikienė

Pasirodo, ne veltui juda klausimas panaikinti antikonstitucinį advokatų Lietuvoje monopolį.

Šis monopolis, susiformavęs iš tarybinių metų advokatų, kurie buvo griežtai kontroliuojami centro komiteto ir Lenino aikštės, išsilaikė net 24 metus po Konstitucijos, kuri draudžia monopolijas, priėmimo.

Gerai tiems advokatams, kurie šitame antikonstituciniame monopolyje turi tetų, dėdžių, tėvelių, ir senelių: jie per 2 metus tampa advokatais, ir maudosi piniguose, įtakoje, teismai be to tėvelių vaikeliams nuolat priiminėja absurdiškai palankius sprendimus – nors tuose sprendimuose nerasi nei teisės, nei teisingumo nė su žiburiu.

O kaip yra su „ne tėvelių vaikeliais“? Ogi niekaip.

Vienas teisininkas advokato padėjėju dirba jau 15 metų. Visą laiką išlaiko raštu egzaminą, kai žodžiu – „pritrūksta balo“.

Paklausus, ar tai nerodo, jog būtina yra advokatų monopolio naikinimas dėl to, kad net ši monopolija nesielgia teisingai su savo nariais, pašnekovas atsakė, jog negirdėjo, kad šis klausimas – monopolijos naikinimas, tam esant konstitucinim draudimui – būtų Lietuvoje kada pradėtas.

Mūsų žiniomis, nuo sausio mėnesio aktyviai advokatų neteisėtą, antikonstitucinį monopolį pasišovęs naikinti Teisininkų korporacijos teisininkas Povilas Rėklaitis.

Jis mano, kad užtenkamai advokatai monopolizavo visas sritis – netgi galimai paveikė nueinantį Seimą pakeisti įstatymus taip, kad joks ne advokatas nebegalėtų atstovauti.

„Anksčiau administracinėse, administracinio teisės pažeidimo bylose ir teisininkai galėjo atstovauti su įgaliojimu arba pavedimo sutartimi. Nuo sausio mėnesio įstatymai pakeisti taip, kad įvedama absoliuti monopolija. Tačiau ji prieštarauja Konstitucijai. Beje, per 24 metus nesureguliuotas mechanizmas, kaip kreiptis į Konstitucinį Teismą tiesiogiai.“- teigia savarankiškai teisininku dirbantis Povilas Rėklaitis.

Advokatų monopolis uzurpavęs ir teisės mokyklas – tačiau jose nesistengia perteikti studentams ieškinio surašymo, apeliacijos, kasacijos sukūrimo paslapčių – nes jie bijo tariamos konkurencijos.

Studentai, baigę mokslus, ne individualias veiklas pagal pažymą registruoja – nes niekas nepaaiškina, kaip toliau verstis šia veikla – o registruojasi bedarbiais.

Tuo pačiu metu advokatų neteisėtas monopolis visose įmanomose žiniasklaidos priemonėse reklamuojasi, jog tik jie neva gali teikti žmonėms paslaugas – nors teisininko kvalifikacija – tai žymiai plačiau: tai ir ekspertas, ir bankroto administratorius, ir teisininkas įmonėje. VMI suteikia galimybę pačiam verstis teisininko profesinalia veikla, mokant mokesčius ne per tarpininkus, o tiesiogiai. Apie šią galimybę vargu ar žino būsimais bedarbiais pravardžiuojami teisės studentai.

Ir teisininkas, dirbantis su individualios veiklos pažyma, bei teisininkas, susijungęs su kitais į organizaciją – tai teisininkai- profesionalai. Advokatūros (monopolinės antikonstitucinės organizacijos) pirmininkas mėgsta reklaminiuose straipsniuose maišyti kompetenciją, kvalifikaciją su monopolininkų licencija. Monopolininkų, uzurpatorių pažymėjimas dar nieko neįrodo: neretai plačiai išsireklamavę advokatai dirba daug prasčiau už teisininką, veikiantį su individualios veiklos pažyma. Kodėl? Todėl, kad teisininkas nepriklauso jokiai monopolinei organizacijai, veikia išimtinai kliento interesams. Monopolininkus veikia jų pačių organizacija, kurioje yra tam tikros nerašytos taisyklės: viena iš jų – kokiu nors būdu apeiti įstatymus, moralę ir svarbiausia – verslo etiką. 

Monopolininkams nieko tokio ne naujų klientų ieškotis, bet atiminėti iš kitų teisininkų jų turimus: jie tai laiko monopolijos pergale prieš „konkurentus“.

Naujasis Seimas su Vyriausybe, deja, visiškai nesprendžia šių klausimų, kurie Latvijoje išsprendus – panaikinus advokatūros monopoliją – lėmė advokatų paslaugų kainų sumažėjimą, ir tinkamesnę teisinę gynybą: tuo pačiu Latvijos demokratijos indeksas pakilo.

Lietuva vis dar „pirmauja“ su antidemokratiniais rodikliais, kurie nustatomi pagal baudžiamųjų bylų žurnalistams skaičių. O kelti milijonus bylų kad ir Aurimui Drižiui įmanoma tik tokioje Lietuvoje, kur veikia neteisėta monopolinė antikonstitucinė advokatų taryba, jau 24 metus įžūliai pažeidinėjanti Lietuvos Respublikos Konstituciją, kuri numato, jog monopolija draudžiama:

LR Konstitucija 46 str. 4 d.:

Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę.

Kaip saugoma sąžiningos konkurencijos laisvė, kai advokatų uzurpacinis monopolis laisvai neleidžia reikštis net savo pačių konglomerato nariams, pasityčiodami laikydami jau vidutinio amžiaus žmogų tik padėjėju – neaišku.

Koks įstatymas draudžia monopolizuoti rinką – jeigu Advokatūros įstatyme įtvirtinta šios konstitucinės normos pažeidimas – neaišku.

Aišku tai, jog naujasis Seimas turi ne apie fortepijonus ir rūbus kalbėti. Laikas valstybę grąžinti žmonėms.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));