skip to Main Content

A.Skardžius įvardino, kas organizavo jo puolimą Seime : „V.Gailius savo išvadoms naudojo suklastotas STT pažymas“.

 

Aurimas Drižius

 

Parlamentaras Artūras Skardžius Seime rūpinosi atsinaujinančių išteklių energetika ir taip galėjo pažeisti viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, nustatė Seimo Antikorupcijos komisija.  

Už išvadą balsavo 8 komisijos nariai, po vieną buvo prieš ir susilaikė. Komisijoje iš viso yra 17 narių. 

 „Seimo narys turėjo interesus atsinaujinančių išteklių energetikoje ir teikdamas (įstatymų – BNS) pasiūlymus galėjo pažeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje (įstatymo – BNS) nuostatas, pagal kurias asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, privalo vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra“, – teigiama patvirtintoje komisijos išvadoje.  

„Komisija aiškiai pasisakė, kad jis galėjo būti interesų konflikte, nes jo šeima turi interesų energetikoje, jis veikia šitoje srityje, ir komisija kreipėsi į VTEK, kad būtų įvertintas jo šis konfliktas“, – po posėdžio žurnalistams sakė komisijos vadovas Vitalijus Gailius.  

Pasak jo, komisija taip pat konstatavo, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo A. Skardžiaus piktnaudžiavimo.  

„Todėl tiek įslaptinta, tiek ikiteisminio tyrimo medžiaga negali būti paskelbta ir šie duomenys bus vertinami ikiteisminiame tyrime“, – sakė V. Gailius.  Savo išvadą komisija padarė remdamasi STT pateikta informacija apie korupcijos rizikos veiksnius A. Skardžiaus kartu su kitais Seimo nariais teiktose įstatymų pataisose, taip pat nustačiusi, kad jo šeimos nariai, pavyzdžiui, sutuoktinė, dalyvauja energetikos versle bei turi ryšių su Baltarusijos verslininkais. Išvadą dėl galimai supainiotų interesų komisijai leido daryti ir paties A. Skardžiaus nusišalinimai per pataisų svarstymus. 

  STT Antikorupcijos komisijai yra pareiškusi, kad A. Skardžiaus teiktos pataisos dėl atsinaujinančių išteklių galėjo sudaryti išimtines sąlygas mažųjų saulės bei vėjo elektrinių savininkams, nes šiuose versluose jis turėjo interesų. 

Energetikos ministerija taip pat yra pateikusi nuomonę, kad ankstesni A. Skardžiaus pasiūlymai dėl atsinaujinančios energetikos plėtros sudarė išskirtines sąlygas mažųjų saulės elektrinių plėtotojams ir galėjo leisti pelnytis valstybės sąskaita.  

 

A.Skardžius atsakė į „Laisvo laikraščio“ klausimus:

Kaip vertinate komisijos išvadas?

Mano komentaras būtų toks – nežiūrint to, kad aš asmeniškai kreipiausi į Seimo pirmininką ir tam tikra forma į  Seimą per pareiškimus posėdžių metu, taip pat kreipėsi į Seimą ir Antikorupcijos komisijos nariai, prašydami, kad V. Gailius suorganizuotų bent vieną posėdį, kuriame būtų nagrinėjamas pagrindinis tyrimo komisijos klausimas – Seimo nario A.Skardžiaus neva teigti korupciniai pasiūlymai. Tačiau tokio posėdžio specialiai V. Gailius nesušaukė nė vieno, tačiau kai V. Gailius gavo suklastotas pažymas iš STT (pabrėžiu – suklastotas), tai jas mielai panaudojo komisijos išvadoms. Pabrėžiu, tos STT pažymos yra klastotės, nes ten paimti ne Skardžiaus, o Žemaitaičio parengti pasiūlymai, tačiau net dėl jų STT negalėjo pareikšti savo išvadų, nes STT vadovaujasi Antikorupcinio vertinimo įstatymu. Šis įstatymas sako, kad pasiūlymai nėra nagrinėjami, o vertinami tik įstatymai ir jų projektai. Ir dėl šių projektų yra rengiama nuomonė šio projekto rengėjui, kuris arba atsižvelgia, arba ne. Šiuo atveju STT išnagrinėjo penkerių metų senumo pasiūlymus, kuriuos parengė ne Skardžius, o Žemaitaitis, ir dėl jų buvo pareikšta nuomonė, ir pateikta Antikorupcinei komisijai. Tačiau Antikorupcinio vertinimo įstatyme tokios sąvokos, kaip nuomonė, nėra. STT gali parengti tik išvadą, ir tai – ne dėl pasiūlymų, o dėl įstatymų projektų. Taigi, A. Skardžius neteikė jokių pasiūlymų ir jokių įstatymų, ir tai yra pagrindinė šios komisijos žinia. Ir V. Gailius, manipuliuodamas visokiomis pažymomis, nerengė nė vieno posėdžio, kad išsiaiškintų teisybę. Ir galiu tik apgailestauti, kad STT pažymos ir kažkokie juodieji sąrašai, kuriais jau daug metų yra šmeižiami žmonės, toliau griauna valstybę ir žmonių pasitikėjimą. Kai kurie žmonės, kaip Vytautas Galvonas, jau iškeliavę į Anapilį, ir nebegali apsiginti. Ir tokia sistema persikėlė į Seimą. Tai labai blogai demokratijai, nes tada, kai veikiama nepaisant įstatymų, demokratija neegzistuoja.  Todėl manau, kad parlamentas tuo labai staigiai turėtų susirūpinti. 

Dar noriu pasakyti, kad Skardžius iš verslo pasitraukė 2001 m., t.y. prieš 16 metų, pardavęs savo turėtą verslą. Mano sutuoktinė, kuri nėra Seimo narė, iš verslo pasitraukė 2013 m., o 20 proc. akcijų turėjimas kažkokioje įmonėje nėra verslas, nes tu nevaldai įmonės ir negali priimti sprendimų. Dar vienas dalykas – dėl žemės nuomos. Mokesčių inspekcija Gailiui aiškiai parašė, kad žemės nuoma nėra verslas, ir jam nereikia net verslo liudijimo.  Tačiau Gailius šiuo atveju apsimetė aklu ir kurčiu, ir aš nežinau, kam jis dirba, tačiau taip dirbti Antikorupcinė komisija, nesilaikydama įstatymų, ir ignoruodama visus teisės aktus, negali. Esu nuo 2000 m. Seime, su vienos kadencijos pertrauka, tačiau tokio dalyko – kai pažymos ima valdyti Seimą – dar nebuvo. Seimo pavedimas yra ištirti, o Antikorupcinė komisija to netyria, tačiau remiasi suklastotomis STT pažymomis. 

Tai kas, jūsų galva, organizavo visą šį tyrimą?

– Šį tyrimą organizavo ir viena grupė, kuriai priklauso ir teisiama partija – liberalai (Gailius yra Liberalų frakcijos narys – aut. Pastaba). Dar tada, kai buvo teikiamas Atsinaujinančių išteklių įstatymas, jie man pagrasino, kad nekiščiau savo trigrašio. Nes jie norėjo prastumti, kad jūros teritorijoje, kuri išskirtinėmis teisėmis priklauso valstybei, būtų galima įgyvendinti vėjo energetikos projektus be konkurso, įrašius nuostatą, kad : „ten gali dalyvauti ir kiti privatūs asmenys“. Tai reikštų, kad į tokį projektą atsivestum užsienietį, ir per jį be jokių konkursų sulįstų ir visos privačios įmonės. O aš pateikiau pasiūlymą, kad tokie projektai būtų vykdomi tik konkurso būdu, ir kad investuotojai apsimokėtų visus savo kaštus. Tada LITGRID buvo suskaičiavusi, kad valstybė turėtų išleisti 180 mln. eurų tam, kad prijungti tas vėjo jėgaines nuo Baltijos jūros iki Kruonio HAE. Ir dar apie 200 mln. eurų valstybei kainuotų energetikos sistemos balansavimo kaštai. Tai grubiai valstybė turėtų išleisti 400 mln. eurų tam, kad ta infrastruktūra galėtų naudotis privačios bendrovės. Kai tai išaiškinau ir pasipriešinau, tai jie man dar pavasario sesijoje apie balandžio vidurį  pagrasino, kad suorganizuos interpeliaciją. Ta grupė labai spaudė ir Poderį, kad jis neleistų Skardžiui dalyvauti Seimo energetikos komisijos posėdžiuose, kai buvo svarstomas šitas klausimas. 

Aišku, tik dabar, matyt, jūs nebebūsite toks smalsus ir nelandžiosite į svetimus reikalus, pvz., kaip „Independence“ projektas ar kokios nors suskystintos dujos?

– Aš manau, kad kadangi visą savo gyvenimą skyriau kovos menams, tai tokie niekšiški išpuoliai tik man suteikia daugiau energijos ginti viešąjį interesą.

O tai kas iš to, kad Gailiaus komisija patvirtino išvadas, kad Skardžius galėjo turėti naudos?

– Nu ir nieko.

O tai 15min.lt visiems paskelbė, kad Skardžius pardavinėjo įstatymus?

– Tam klausimui nebuvo skirtas nė vienas Gailiaus komisijos posėdis, nors aš ir prašiau – surenkite nors vieną posėdį. Surašiau savo visus parengtus įstatymo projektus, ir pateikiau rašytinius paaiškinimus komisijai, tai jie surado vienintelį Žemaitaičio pasiūlymą, padarytą prieš penkerius metus. Ir tas pasiūlymas buvo geras, nes stabdė korumpuotos Sekmoko vadovaujamos Energetikos ministerijos sprendimus. Jis buvo išdavęs 16 tūkst. leidimų statyti saulės elektrines, iš kurių valstybė privalėtų dviguba kaina supirkti elektros energiją. Žemaitaičio pasiūlymas stabdė tokią praktiką, o Gailius šį pasiūlymą išvertė priešingai, neva tai buvo naudinga kažkurios grupėms. O tie piliečiai, kurie buvo gavę leidimus saulės jėgaines, jau per teismus išsireikalavo 11 mln. eurų kompensacijų. Tai kodėl ta suma nebuvo išreikalauta iš kaltų asmenų – aš to klausiau Energetikos ministro Vaičiūno per vyriausybės valandą. Tas atsakė, kad tai vyko anksčiau, ir ne dėl mūsų kaltės. Tai buvo Sekmoko ir Darulio projektai, kuriuose vėliau Seimas sustabdė.

Kaip galvojate, koks bus „Independence“ projekto likimas, ir ką su juo darys „valstiečių“ vyriausybė?

– Paskutinė premjero informacija buvo tokia, kad nei estai, nei latviai nenori dalyvauti tokiame procese. Priežasčių jie nenurodė, tačiau protingi žmonės nenori  mokėti pinigų į Bermudus. Mūsų komisija ir nurodė, kad reikėjo bent jau su latviais pasirašyti susitarimą, ir būtų galima tam projektu naudoti europinius pinigus. Tačiau tuo metu buvo sugalvotas kitas planas, kad išvengti europinės kontrolės. Nes ES nebūtų leidusi pinigus mokėti ofšorui į Bermudus, ir dar tris kartus permokėti už tą patį daiktą. Todėl latviai dabar ir trauko pečiais.

Tai koks vis dėlto bus SGD terminalo likimas – ar jis bus priduotas į metalo laužą, kaip rašo rusų portalai?

– Mes dėl to neturime suktis galvos, nes Lietuva moka terminalo dienos nuomos kainą. Ir tik po dešimties metų, sumokėję 740 mln. dolerių už terminalo nuomą, galėsime bandyti šį daiktą įsigyti.

Tačiau kol kas niekas neketina pakeisti tvarkos?

– Sutartyje su terminalo operatoriais nurodyta, kad sutartis nekeičiama.  Dabar bandoma gauti ES pinigų terminalui išpirkti, tačiau reikia prisiminti – terminalas kainavo 250 mln. dolerių, o Lietuva, per dešimtį metų sumokėjusi už jo nuomą 740 mln. dolerių (t.y. už tiek buvo galima nusipirkti tris terminalus), galės jį išsipirkti už likutinę kainą – maždaug 75 proc. jo vertės. Dabar bandoma padaryti, kad Lietuvai nereikėtų ketvirtą kartą mokėti už tą terminalą, o jį būtų galima išsipirkti ES pinigais. Toks laivas turi tarnauti bent 40 metų, todėl jį įsigiję, galėtume jį arba parduoti, arba toliau naudoti. Būtų gerai tuos pinigus gauti iš ES, ir teisingi premjero žingsniai, tačiau sutartyje aiškiai parašyta, kad mes vis tiek turėsime šį „lažą“ vilkti dešimt metų, ir sumokėti trigubą kainą už tą terminalą.

Rusai tyčiojasi, kad Lietuva skelbia, kad „Independence“ veža neva amerikoniškas dujas, nors tos pačios neva JAV firmos dujas perka iš Rusijos ir parduoda už dvigubą kainą Lietuvai?

– Galiu pasakyti taip – kaip savo rinkėjų atstovas, aš džiaugsiuosi, kada tas suskystintas dujas bus galima parduoti kitiems bent jau už jų savikainą, ir nereikės Lietuvos vartotojams už „eksportą“ dar primokėti. Nes dabar „Independence“ dujos yra smarkiai brangesnės nei dujų rinkos kaina, ir tada reikia „socializacijos mokesčio“ – kad visi vartotojai susimokėtų už šią aferą. Tai džiaugsmo aš čia jokio nematau. Tokio „socializacijos“ mokesčio už „Independence“ projektą mes susimokame apie 60-70 mln. eurų per metus. Kai už dujas mums nereikės primokėti savų pinigų, tai aš džiaugsiuosi, ir sakysiu, kad tegul jie dirba „ant nulio, tačiau kad tik Lietuvos žmonėms nereikėtų primokėti“. 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));