skip to Main Content

Julius Vedeckis, Panevėžio g. 28/1 Šeduva. Radviliškio rajonas.

Tel. 8676 65708 el. p. juliusved@gmail.com Visuomeninis žmogaus teisių, Valstybės ir viešųjų interesų gynėjas, teisininkas, dirigentas-muzikas, kunigas misionierius (Tarptautinio Instituto JAV Ochlahomos Biblijos Katedra),LSDS Pirmininko pavaduotojas, Radviliškio skyriaus Pirmininkas, eks kandidatas į LR Seimo narius

                                                                                                                    

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROKURATŪRAI

 Žiniai: Lietuvos Respublikos  Generalinei prokuratūrai,

  Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei                                                

 

 

 

SKUNDAS-PRAŠYMAS

2009 m. liepa 8 d.

Dėl Radviliškio rajono mero Antano Čepononio šiurkščių tarnybinių, daugiamečių nusižengimų ( Valstybės tarnybos 29 str. 6 d. 1), 3), 4 ir 8) punktų pažeidimo, bei Vyriausiojo Radviliškio rajono apylinkės prokuroro Artūro Dževečkos nusikalstamos veikos, ginant ne Valstybės, bet mero ir jo samdinių interesus, tuo padarant mokesčių mokėtojams per kelis šimtus tūkstančių žalos

 

Šis Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 6-tos dalies 1) valstybės tarnautojo elgesys diskredituojantis valstybės tarnybą, žeminantis žmogaus orumą, ar kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises; 3) korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinti veika, nors už tą veiką valstybės tarnautojas ir nebuvo (buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas 1998-2003 m. m.) traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn; 4) piktnaudžiavimas tarnyba bei Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimas; 8) kiti nusižengimai, kuriais šiukščiai nusižengiama valstybės tarnautojo pareigoms ar valstybės tarnautojo etikos principams, Antano Čepononio buvo pažeidinėjamas dar tada, kai šis dirbo Radviliškio savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėju.

1997 metais, švietimo skyriaus vedėjas Antanas Čepononis vykdė sukčiavimus per Radviliškio vaiko muzikos mokyklą, kurios mokytoju buvau. Su muzikos mokyklos direktoriumi Jonu Dapkevičium darėsi pinigus per mokinių krepšelį ir rengiamą katilinę, kur tik per 22 mokinius galėdavo pasisavinti per 65 tūkstančius litų. (iš Radviliškio policijos ekonominių nusikaltimų tarnybos duomenų…), o per katilinės „statybas“ , pagal tuometinio mero Vytauto Simelio sakymą, per milijoną litų naudos.

Už šių faktų paviešinimą Radviliškio rajono apylinkės vyriausiajam prokurorui Artūrui Dževečkai, dar 1998 metų gegužės 31 dieną buvau atleistas iš akordeono mokytojo pareigų, net iki šiol nesumokėjus už atostogas (bylą nagrinėja Strasbūro teismas) ir neturint teisės dirbti mokytoju, ar bet kokiu kitu valstybės tarnautoju, Radviliškio rajone. O jei ir laimiu konkursą, etatas panaikinamas. Tai tęsiasi ir iki šios dienos.

2003 m. vasario 25 dienos rinkimams į rajono savivaldybės tarybos narius, švietimo skyriaus vedėjas Antanas Čepononis investuoja į savo partiečius (seniūnus, savivaldybės tarnautojus, mokyklų direktorius ir kt.), kurie neatsisakę nesuderinamų pareigų, išrenka meru švietimo skyriaus vedėją Antaną Čepononį.

Vyriausybės atstovas Vitolis Januševičius (Čepononio bičiulis pirma ir dabar), per spaudą pasisako, jog antikonstitucinės tarybos veikos į teismą neduos!

Pakeistas vyriausybės atstovas neįveikia antikonstitucinės Radviliškio savivaldybės tarybos sprendimo, nes Šiaulių administracinio teismo pirmininko Gražvydo Poškaus vadovaujamas teismas neatleidžia 15 tarybos narių iš nesuderinamų su tarybos tarnyba pareigų, bet tos pačios tarybos sudėčiai leidžia Antaną Čepononį išsirinkti meru iš naujo. Iš kurio turėjo būti atimtas tarybos nario mandatas dėl įstatymų pažeidimų, neatsisakant valstybės tarnautojo pareigų……. pradeda

Kad mano skundai nebekeltų grėsmės naujajam merui krikdemui Antanui Čepononiui, šis padovanoja (sumokėta simbolinė kaina) Radviliškio policijos viršininkui Alvydui Lideikiui puikų namą, priklausiusį valstybinei sėklų inspekcijai. Kad mano skundus atmestų Vyriausioji rinkimų komisija, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui, Zenono Vaigausko brolio žmonai suteikiamas mokyklos direktorės etatas. Kad prokuratūra nebetirtų mano skundų, Radviliškio rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro Artūro Dževečkos žmonos sesuo Jolanta Margaitienė iš eilinės sekretorės pakeliama į skyriaus vedėjos postą ir nuo to laiko, visos bylos prieš švietimo skyriaus vedėją-jau merą, nutraukiamos. Visi skundai rašomi Šiaulių apygardos prokuratūrai ar generalinei prokuratūrai, grįžta pas Radviliškio apylinkės vyriausiąjį prokurorą Artūrą Dževečką, kuris daug metų šabloniškai atrašo: „…Jūsų išdėstyti faktai yra akivaizdžiai…neteisingi…neatitinka tikrovės…galite skusti ikiteisminio tyrimo teisėjui…“

2007 m. vasario 25 dienos rinkimuose vėl dalyvauja jau pirmą kadenciją neteisėtai atsėdėjęs meru Antanas Čepononis.

Dar rinkimų agitacijai neprasidėjus, Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis, iš valstybės biudžeto išleidžia (su savo ir savo  partijos narių-valstybės tarnautojų nuotraukomis), kurias privalo platinti seniūnai, kunigai ir kiti rajono darbuotojai -gaunantys atlyginimus iš savivaldybės biudžeto. Kiekvienoje seniūnijoje ant darbuotojų stalų privalėjo būti mero Antano Čepononio nuotrauka su tekstu…be to, iš biudžeto lėšų, buvo išleistas politinio šviesoforo knyga rinkimų reklamai, kainavusi per 150 tūkstančių litų.

Kaip kandidatas į savivaldybės tarybos narius kreipiausi į Vyriausybės atstovą, prokuratūrą ir pačia Radviliškio savivaldybę, kad būtų pateiktas dokumentas iš kokios biudžeto eilutės buvo pravesti pinigai „ Saulės spektro“ spaustuvei ir kodėl knygoje nenurodytas mokėtojas, sąskaitos numeris ir kiti keliami rinkimų įstatymo reikalavimai.

Šios institucijos jokios veiklos nesiėmė, o meras, kandidatas į antrą kadenciją išsikvietęs mano jaunesnįjį (identišką dvynį) brolį Liudą Vedeckį, Radviliškio savivaldybės Šeduvos seniūnijos seniūną, jam pagrasino (yra garso įrašas), kad jei neužčiaups savo brolio Juliaus, lėks iš seniūno pareigų! Tokiou būdu, aš nebegalėjau vykdyti savo pilietinės pareigos, nes ir taip Liudas Vedeckis buvo persekiojamas ne tik morališkai, bet ir fiziškai. Buvo bandyta padegti ir mano mašiną, o abiems įdėti į mašinas narkotikų ir pasodinti į kalėjimą ilgam laikui.

Taigi, aš nutilau.

Tai sužinojęs mano bendrapartietis, Tarptautinės policijos Lietuvos skyriaus „Polisema“ eks direktorius, kandidatas į savivaldybės tarybos narius Egidijus Viliūnas, ėmėsi šios veiklos tyrimo. Jis surado milijoninius mero Antano Čepononio turtus (adresus) Lietuvoje ir šiuos duomenis perdavė žiniasklaidai. „TV laida „Paskutinė instancija“ patikrino faktus ir paviešino. 2007 m. spalio 26 dieną, Tarptautinės policijos Lietuvos skyriaus „Polisema“ eks direktorius Egidijus Viliūnas, buvo rastas negyvas Šiaulių viešbutyje be smurto ar apiplėšimo žymių…

Po mano skundo 2007 m. lapkričio 31 dienos LR Prezidentui ir Generalinei prokuratūrai, Šiaulių apygardos prokuratūra pradeda ikiteisminį tyrimą 2008-01-15 dieną byloje Nr. 40-9-001-08, kuri, mano giliu įsitikinimu, bus nutraukta suėjus BK 95 str. senaties terminui.

Šiuo faktu esu įsitikinęs, nes visiškai slaptoje byloje, kur nušalintos nuo tyrimo Radviliškio teisėsaugos institucijos, Radviliškio apylinkės Vyriausiasis prokuroras Artūras Dževečka, šių metų birželio pabaigoje, manę išsikvietęs paaiškino, kad vienas iš mero Antano Čepononio nusikalstamo susivienijimo narių, Radviliškio savivaldybės Šeduvos miesto seniūnas Kostas Dočkus, jau yra išsipirkęs. (Jis, kaip ir meras A. Čepononis kaltinamas pagal BK 225, 227, 228 str. Kostas Dočkus yra pasisavinęs per 200 tūkstančių biudžeto pinigų. Pavogęs Šeduvos aikštei skirtas trinkeles, žvyrą, skaldą ir kitką.)

Neišpasakytai keista, kaip tiek laiko visi įtariamieji, apie kuriuos seniai surinkta nusikaltimus įrodanti medžiaga, tebedirba savo postuose, rengdami vis naujus ir naujus nusikaltimus, padarant Valstybei ir valstybės tarnautojui, nesutinkančiam dalyvauti piktnaudžiavime tarnyba ir kt. Liudui Vedeckiui……….

Apie tai plačiau.

Rašyk apie savo persekiojimą nuo 2007 metų, o aš imuos partiečio bylų. Šiandien neberašysiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));