skip to Main Content

 

 

Alvydas VEBERIS

 

TEISINĖS VALSTYBĖS PARODIJA 

 

 

77 metų neįgalus senolis išmestas į gatvę 

 

 

Panevėžio miesto apygardos teisme nagrinėjamas Vlado Abromavičiaus apeliacinis skundas civilinėje byloje Nr.2-76-400/2012 , teismo procesas Nr. 2-08-3-036480-2011-2, dėl neteisėto jo iškeldinimo iš jam skirto socialinio buto adresu Statybininkų g. 20 – 50, Panevėžio m. 

 

 

Panevėžio miesto savivaldybė 2011-05-25 d. kreipėsi į teismą, dėl Vlado Abromavičiaus iškeldinimo iš savavališkai jo užimtų patalpų. Butas jam teisėtai skirtas. Jis jame registruotas ir išgyveno 37 metus. Kyla nedviprasmiškas klausimas, tai ar nereiktų savivaldybės darbuotojams pasitikrinti sveikatą pas psichiatrus?

 

 

 

                               Vlado Abromavičiaus senatvė gatvėje

 

Turiu pastebėti, kad Panevėžio apygardos teismo pranešime 2016-12-06 d. (pagal ieškovės Panevėžio miesto savivaldybės ieškinį atsakovui Vladui Abromavičiui iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos) neberašoma ir iškraipomas savivaldybės ieškinio turinys, kad V.Abromavičius patalpas užėmė savavališkai. Visi dokumentai byloje yra, kad jam teisėtai suteiktos patalpos, jis ten gyveno priregistruotas, mokėjo iki kompensacijos atėmimo visus komunalinius mokesčius. Kas davė teismui teisę iškraipyti Panevėžio miesto savivaldybės ieškinio turinį? Gal tuo norima pridengti savivaldybės nepagrįstus reikalavimus? Manau, teismai, jei bus atnaujintas procesas į teisingą ir nešališką bylos nagrinėjimą, į visą tai atsakys. 

 

 

Vladas Abromavičius yra 77 metų amžiaus II gr. invalidas, turintis psichinę negalią, 100 % nedarbingumą, veiksnus, kuriam nuo 1967 spalio 5d., Panevėžio darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr225 paskirta globa dėl psichikos sutrikimų. Šiaulių tarprajoninė psichiatrijos DEK 1982m. 06.24 nustatė, kad V.Abromavičius nedarbingas 100% dėl šizofrenijos priepuolių – paranoja, be termino.

 

 

. Pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą 2012 kovo 15 d. Vladas Abromavičius prievarta iškeldintas iš jam priklausančio socialinio buto į gatvę, nesuteikiant kito gyvenamo ploto. Antstolis Marius Alšauskas, vykdydamas teismo sprendimą, nesant atsakovui namuose, su jo įgaliotais asmenimis, įėjo į butą ir surinkę visus namų apyvokos daiktus išvežė nepranešant Vladui Abromavičiui apie daiktų tolimesnį likimą. Prieš tai, antstolis Marius Alšauskas informavo Vladą Abromavičių, kad bus jis iškeldintas. Kada bus atlikta prievarta nenurodė. 

 

 

Grįžęs V.Abromavičius vieną vakarą į namus, praėjus po teismo nutarties įsigaliojimo metams, ant savo buto durų rado raštelį, kuriame buvo parašyta, kad butas jau priklauso Panevėžio m. savivaldybei. Taip pat nurodyta, kad esant įsilaužimui į butą, apie tai pranešti policijai arba Panevėžio miesto Savivaldybės Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyresniajai specialistei Rasai Rimšienei. 

 

 

 

Vladas Abromavičius Panevėžio miesto apygardos teisme su teismams  surinktų dokumentų nešuliais

 

Nuo 2013 metų, kai buvo neįgalusis senolis išmestas į gatvę, jis gyvena nežmogiškomis sąlygomis, prisiglaudęs apleistame jam paskirtos globėjos, brolio žmonos Janinos Abromavičienės name. Tačiau neįgalusis Vladas Abromavičius nuo 2015 gruodžio mėn. globėjos nemato. Po iškeldinimo ir prieš tai nuo 1967m. 10mėn. 5d. , kai jam buvo paskirta globėja Janina Abromavičienė Panevėžio m. savivaldybės socialinio skyriaus darbuotojai nei karto nepasidomėjo, koks Vlado Abromavičiaus likimas, kur jis gyvena, kokios sąlygos, ar tinkamai atlieka savo pareigas jam skirta globėja. 

 

 

Nuo 2002 metų Vladui Abromavičiui, nutraukus jam buto išlaikymui kompensaciją, jis buvo nepajėgus susimokėti iš jam skirtos invalidumo pašalpos už jam teikiamas komunalines paslaugas. Jis ne tik negalėjo susimokėti išlaidų, bet negalėjo net už skiriamus ,,grašius“ išgyventi. Tuo tikslu, Vladas Abromavičius kreipėsi į Panevėžio sav. soc. skyriaus vedėją Viktorą Michailovą, kad šis padėtų išspręsti jam susidariusias problemas. Soc. skyriaus vedėjas V.Michailovas ne tik neišsprendė susidariusių V.Abromavičiaus problemų, bet dėl susidariusių skolų už komunalines paslaugas (pagrinde šilumą. Vanduo, dujos atjungtos) Panevėžio m. savivaldybė padavė skolininką į teismą, kad jis būtų išmestas į gatvę, nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos. 

 

 

Šiandieniniame teismo posėdyje, atstovaujanti Panevėžio m. savivaldybę, teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr.specialistė Karolina Grubinskienė 

teismui negalėjo paaiškinti, kodėl nuo 1975-12-19d. nėra Vlado Abromavičiaus sudaryta buto nuomos sutartis su Panevėžio m. savivaldybe, kodėl soc. skyriaus darbuotojai atmestinai atlieka savo pareigas ir nepasirūpina neįgaliųjų problemomis, ko pasekoje invalidai atsiduria gatvėje.

 

 

 

Panevėžio m. savivaldybės  teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr.specialistė Karolina Grubinskienė

 

Teismo kolegija, pirmininkaujant teisėjui Eigirdui Činkai, teisėjai Nijolei Danguolei Smetonienei, teisėjai Birutei Jonaitienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Rimutei Markelevičienei ganėtinai įžvalgiai ir dėmesingai išklausė aiškiai matomo ligoto Vlado Abromavičiaus skriaudų, priėmė papildomai pateiktus jo įrodymus. Akivaizdžiai matėsi be medikų pažymų, kad ankstesniuose teismo posėdžiuose be gynėjo senolis negalėjo apginti biurokratinių institucijų labirintuose savo teisių. Šiame teismo posėdyje jam atstovaujantis advokatas Vitalijus Vasilionokas prašė teismo kolegijos atkreipti dėmesį į Vlado Abromavičiaus amžių, jo sveikatos būklę, jo kryžiaus kelius įrodinėjant jo pagrįstus reikalavimus, dėl biurokratinių institucijų susidorojimu su invalidu. Savo teisių gynybai senolis yra surinkęs kilometrines paklodes dokumentų, kuriuos be palydos vienas nepajėgus panešti. 

 

 

Advokatas Vitalijus Vasilionokas, atstovaujantis Vladą Abromavičių prašė teismo kolegijos bylos nagrinėjimą atnaujinti. 

 

 

Sekantis teismo posėdis įvyks 2017m. kovo 3 d. Žiemos speigus ir vargingą senatvę matyt V.Abromavičiui teks praleisti landynėje. Kas gali paneigti, kad biurokratai tampys senolį po teismus, kol šis išeis anapilin. V.Abromavičiaus butas perduotas ir jame gyvena (po V.Abromavičiaus iškeldinimo) kita soc. remtina šeima. 

Keista, kad kai tokius senolius valstybė patalpina į globos įstaigas, už jų išlaikymą savivaldybės moka didžiules sumas, o jei žmogus stengiasi savarankiškai išgyventi, tokie senatvėje metami iš suteikto jiems buto į gatvę. Kas tai yra? Genocidas? 

Apžiūrėjus jo gyvenamą ,,urvą“, senolis maldavo, kad nedaryčiau nuotraukų, nes jam gėda parodyti, kokiomis klaikiomis sąlygomis jis gyvena. Nėra ne tik vandens, šildymo krosnies, bet ir tinkamo gyvenimui guolio. Kadangi neturi dantų, tai maitinasi trindamas maistą trintuve. Miega su visais rūbais po kelių sluoksnių apklotais. Į teismo posėdį vis tik sugebėjo atvykti švarus. Net neįtarsi, kad liko senatvėje išmestas kaip šiukšlių maišas į gatvę. 

Kyla klausimas, kam turi būti gėda, kad invalidas senatvėje atsidūrė gatvėje? Ką jūs galvojat Panevėžio m. savivaldybės biurokratai? ,,Dirbat“ gerdami kavutes nepamiršdami pasiimti sau algas, apvogdami pensininkus ir darbo liaudį, o suluošintus pribaigiate, panaudojant psichologinį smurtą?

 

 

Neiškentęs patyčių ir norėdamas atkreipti visuomenės dėmesį, kas vyksta nepriklausomoje Lietuvoje, V.Abromavičius atsisakė net tokios Valstybės pilietybės, kurią valdo buvę kaloborantai (pagal V.Abromavičiaus išsakytas mintis teisme).

 

 

Šiuo metu dirba naujas Panevėžio miesto savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas, kuris jautriai reaguoja į gyventojų skundus. Reikia tikėtis, kad meras ras galimybę išspręsti šio senolio problemą be teismų karuselės, kad šis galėtų sugrįžti savo gyvenimo dienas užbaigti jo buvusiame būste, iš kurio buvo kaip gyvulys išmestas į gatvę.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));