skip to Main Content

Evaldas Balčiūnas įkėlė 3 naujas nuotraukas.
Byloje yra keli šimtai dokumentų kur Telšių įstaigos plėšia žydų turtą tupo metu, kai didesnė dalis žydų dar buvo gyvi.
Įdomu kaip genocido centras vertina tuos dokumentus:
„Telšių apskrities viršininko Augustino Ramanausko ir Telšių burmistro šimtai
raštų parodo, kad lietuviai patys, be vokiečių, sulaikė žydus, tvarkė getus, iš
jų savo įsakymu išvesdavo žydus ir vėl nusivesdavo, ir jų turtą dalino dar gyviems esant.“
Šią formuluotę laikome tendencinga. Visų potvarkių, susijusių su žydų diskriminacija, getais, turtu, kilmė sietina su vokiečių okupacinės valdžios įstaigomis. Žydų diskriminavimo
iniaciatyva 1941 m. birželio pabaigoje ir liepos mėnesį sietina su vokiečių karinės
administacijos, o nuo 1941 m. liepos pabaigos su vokiečių civilinės administracijos
, t. y. su Šiaulių apygardos, į kurios sudėtį įėjo ir Telšių apskritis, komisaro Hanso Geweckes veikla.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));