Prokuratūrai užduotis - nutildyti apie narkobaronus-ekskomisarus rašantį A.Veberį

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

 Itin keistai atrodo Panevėžio prokuratūros bandymai bet kokiomis priemonėmis nutildyti "Laisvo laikraščio" korespondentą Panevėžyje Alvydą Veberį, kuris vienintelis iš visos žiniasklaidos rašo apie garsiąją Šiaulių ONTT - ekskomisarų, 15 metų kontroliavusių narkotikų prekybą Šiauliuose, bylą

 

FNTT ir prokurorė Nida Grunskienė krato A.Veberio labdaros fondą

Alvydas Veberis

 

Soc. reikalų ir darbo ministras Linas Kukuraitis ketina savo būstą išnuomoti migrantams

Ne migrantams savo būstą nuomoti, bet geriau pasidomėti, ką daro Panevėžio m. savivaldybės mafukai mėtydami neįgalius senolius ir varganus našlaičius į gatvę. Apie tai buvau informavęs visas respublikos institucijas ir dar informuosiu. Šiuo metu vykdomas Panevėžio savivaldybės ir teisėsaugos klano - Panevėžio apygardos vyriausiosios prokurorės NIDOS GRUNSKIENĖS pavedimu susidorojimas su Fondu. Ji davusi nurodymus FNTT tarnybai atlikti Fondo tikrinimą, avansu teigdama, kad Fondas turi mokėti sau atlygius dirbdamas iš savų lėšų visuomeniniais pagrindais. Fondas savo veiklai iš Valstybės nėra gavęs nei cento. Valstybėje prikurta daugybė veltėdžių įstaigų, kurie nepakelia savo užpakalių nuo susmirdusių kėdžių. Tai juk jų darbas pasirūpinti nuskriaustaisiais. Jei jie tinkamai dirbtų, jokių fondų ar visuomeninių organizacijų nereiktų. Paprasčiausiai nebūtų ką tikrinti. Jie beatodairiškai tyčiojasi ne tik iš vargstančių ir negalinčių save apginti, bet ir iš tų, kurie tokiems padeda. N.Grunskienė taip pat iš anksto atkreipianti FNTT darbuotojų dėmesį, kad aplaidžiai vedama Fondo buhalterijos apskaita. Ji jos nė matyt akyse nėra mačiusi. FNTT darbuotojai kruopsčiai atlieka jos pavedimą ir vykdo savo pareigas. Krato Fondą. Kadangi Fondas jokių nusikaltimų nedaro skelbdamas Dievo Žodį ir padėdamas senoliams, našlaičiams, kaliniams..., tai nėra taip lengva įkąsti, bet tankiai dykaduoniai tą sugeba padaryti. Jie susidorojimui meta visas įmanomas pajėgas, kad nukreipti dėmesį nuo savo neveikimo, kai po jų priedanga išgrobstyti Valstybės milijardai, jų rankomis daromi patys didžiausi nusikaltimai, narkotikų verslas... Šio Fondo patikrinimo atveju, atrodo, kad jiems dangus griūna. Apie tai ruošiu naują straipsnį. Visi dar ir dar kartą sužinos, vilkų avių kailyje, darbus. Tokių istorijų, kaip šioje nuorodoje begalė. Tai Kukuraičio ir jo pavaldinių darbas. Pirmiausia reikia pasirūpinti savo šalies piliečiais, o tik po to dalintis su stokojančiais.

 

LIETUVA STEBUKLŲ ŠALIS

Genovaitė Aldona   SIMONAITYTĖ

 

PERSEKIOTI, BAUSTI, KANKINTI, SODINTI NEKALTUS Į KALĖJIMUS, KURPTI BYLAS, ŽUDYTI...,KAD VALSTYBĖS MAFIJA BUJOTŲ

 

Keletą metų atakavau Panevėžio m. savivaldybės soc. skyrių dėl kaimynystėje gyvenančios vienišos 90 - tės močiutės Marijos Viktorijos Kasiulienės. Ji ne tik iš savo skurdžios pensijos negalinti išgyventi, bet paskendusi skolose visoms ją aptarnaujančioms organizacijoms. Pranešimai apie įsiskolinimus net keletą metų jai nedavė ramybės. Atjungtas ne tik telefonas, bet už buto šildymo kaštus buvo paruošti dokumentai, kad skolas  išreikalauti per antstolių kontorą. Vadinasi išsekusi, alkana, be pinigų senolė būtų iškeldinta į gatvę. Analogišką  atvejį perskaičiau leidinyje ,,Laisvas Laikraštis“ Lietuvai ir pakraupau.  Ten 77 metų neįgalus senolis Vladas Abromavičius  su teismų ir antstolių pagalba, pagal Panevėžio m. soc. skyriaus teikimą išmestas į gatvę, nesuteikiant jam kitos gyvenamosios vietos. Senolis taip pat nesugebėjo apsimokėti už iš invalidumo pašalpos gaunamus grašius už šildymo kaštus. Jau treti metai, kai bylinėjasi teismuose. Šiuo metu  gyvena prisiglaudęs viename apleistame panevėžiečio name   neapšildytoje   patalpoje prasčiau nei   naminis gyvulys. 

 

 

Argi savivaldybės biurokratams negalioja įstatymai ir argi jie neturi patikrinti vienišų senolių dėl kokių priežasčių susidarę jiems tokie ilgalaikiai  įsiskolinimai, kad juos per antstolių kontoras galima būtų išmesti į gatvę? Vadinasi jie tik to ir laukia, kad nusavinti ir užimti jų pirmos būtinybės turtą.

Perskaičius straipsnį, kad neatsitiktų tas pats su mano kaimyne,  suskubau šauktis pagalbos iš šio leidinio atstovo Panevėžiui Alvydo Veberio, kad patikrintų padėtį vietoje. Taip pat paprašiau pagalbos ir  jo įsteigto labdaros-paramos fondo ,,Biblijos studijos“ vadovo Svajūno Marcinkevičiaus, kad nedelsiant padėtų išspręsti susidariusią situaciją. 

Patikrinę vietoje tiek A.Veberis, tiek S.Marcinkevičius pasibaisėjo. Iškviesta namo bendrijos pirmininkė Birutė Stulginskienė pareiškė, kad Panevėžio savivaldybės soc. skyrius  į jos raginimus ir skambučius  nereaguoja.  Šviesaus proto senolė leisgyvė eidama į parduotuvę nusipirkti produktų ne kartą yra  parvirtusi, praradusi sąmonę, sulaužyta jos  ranka. Bute nepavydėtinos higienos sąlygos: sudužęs klozetas, sutrūniję kanalizacijos, vandentiekio  vamzdžiai, kuriais ji naudotis negali, nes užlieja žemiau esantį butą. Kvapai nosį riečia. Net visko matę buto ūkio  tarnybos darbuotojai vengia eiti į šį butą, nes reikia dujokaukės. Be senolės pinigų (kurių ji neturi)  jokių vamzdyno ir kt.  namo remonto darbų niekas nedaro. Kas svarbiausia namas renovuotas! Senolei reikalinga medicininė ir piniginė pagalba dėl kai kurių organų sutrikimų. 

Jos asmeninė higiena keletą metų be priežiūros. Bute ne tik įvairiausių parazitų, bet higienos tarnybai teko naikinti net blakes. Ir tai suprantama. Argi tokio amžiaus senolė be pagalbos gali pasirūpinti savimi ir jai priklausančiu būstu? Nuostabūs fondo vadovai tuoj pat kibo darbo. Pasitelkę  Fondo globotinius iškuopė patalpas, pripirko maisto produktų, keletą mėnesių vežė karštus pietus, sumokėjo skolas, pasirūpino ir leidosi į keliones su senole per gydytojų tarnybų paslaugas ir įvairias komisijas. Per tą laiką informavo Panevėžio m. savivaldybės merą Rytį Mykolą Račkauską, soc. skyriaus vedėją Viktorą Michailovą, kad pasirūpintų senole. Iš jų jokios pagalbos nei Fondas, nei senolė  taip ir nesulaukė. Tada Fondas informavo LR Prezidentę, soc. reikalų ir darbo ministeriją, prokuratūrą, policijos komisariatą. A.Veberis, net  ne vienu straipsniu supažindino visuomenę, kas dedasi Panevėžio miesto savivaldybėje. Fondas gaudavo tik bendro pobūdžio ,,mandagius“ atsakymus su padėkomis už rūpestį.  Galutinis atsakymas ateidavo iš tų pačių Panevėžio savivaldybės biurokratų rankų, kad jie viską pagal įstatymo raidę yra padarę ir niekuo dėti dėl tokių senolių likimo. Atsakymą pasirašė Panevėžio m. savivaldybės soc. skyriaus vedėjas V.Michailovas. Jo skyriaus darbuotojų abuojumo ir visiško aplaidumo  pasekoje  Fondas  be atlygio privalėjo dirbti jiems patikėtą darbą.  

 Apleistą, tvartu paverstą M.V.Kasiulienės būstą Fondas  padėjo mainais pakeisti  jos pačios nuožiūra ir prašymu  su pasirinktu kitu tvarkingai suremontuotu  mažesnio ploto butu. Jame mažesni mokesčiai. Pakeistą  butą paliko naujam savininkui, kad šis galėtų atlikti jame kapitalinį remontą. 

Po įtemto darbo Fondas galiausiai sutvarkė (pagal geranoriškai parašytą M.V.Kasiulienės  įgaliojimą Fondui) dokumentus jos  globai. Tačiau ir čia biurokratai liko nepajudinami. Fondas paprašė Panevėžio sav. soc. skyriaus vedėjo V.Michailovo, kad šis skirtų iš savo turimo ,,arsenalo“ darbuotoją, kuris palydėtų senolę į globos namus. Deja, ne tik neskyrė darbuotojo, bet Fondas dar privalėjo  sumokėti savivaldybės slaugos tarnybai už paskirtą transporto priemonę ne tik močiutei, bet ir už Fondo lydintį asmenį.  Fondas nėra gavęs per 17 savo veiklos metų (padėdamas našlaičiams, seneliams, kaliniams...) nė cento  iš Valstybės. 

Pasirodo, kad geranoriška Fondo pagalba tuo nesibaigė. Valstybės mafija dirba ranka rankon: savivaldybė, policija, prokuratūra, teismai. Dėl apleistos merdinčios močiutės Panevėžio soc. skyriaus darbuotojai  net  piršto nepajudino. Jie   per daugiau kaip keturių metų laikotarpį nesugebėjo net kompensacijai dėl  šilumos kaštų prašymo senolei parašyti.  Senolei nors šiek tiek būtų sumažėję įsiskolinimai. Be to laukė matyt, kad merdinti senolė išeis anapilin ir liks jos apleistas butas. Tuomet už savivaldybės lėšas atremontuos ir skirs saviems. Taip atsitiko su V.Abromavičiaus butu. Jis skirtas savivaldybės nuožiūra turtingesniems.

Neseniai mane klausinėjo atsiųstas iš Panevėžio prokuratūros prokuroras. Aš jam išsakiau kokia susidariusi  betvarkė dėl Panevėžio savivaldybės apsileidimo.  Pagyriau jam Fondo atstovus, kad tik jų dėka šiandien senole yra pasirūpinta ir ji  džiaugiasi, kad atsidūrė ne gatvėje, kaip kaimynas V.Abromavičius.  Šiuo metu  pamaitinta, švari, su tinkama priežiūra, viskuo patenkinta. 

Panevėžio savivaldybės administracijai atrodo kitaip. Už senolei suteiktą pagalbą ne tik, kad Fondui nepadėkojo, bet juos dabar tampo po teismus.  Prokuratūra duoda FNTT tarnybai avansu nurodymus, kad Fondas aplaidžiai veda buhalterinę apskaitą.  Be to rado straipsnį, kad Fondo steigėjas  iš savo kišenės nemoka Vadovui S.Marcinkevičiui atlygio, motyvuojant tuo, kad tokiu būdu Vadovas dirbdamas be atlygio visuomeniniais pagrindais, gali  vengti atsakomybės. Kada ,,proto bokštai“ suvoks, kad tokiems Fondams ir jų vadovams reikia rankas, kojas išbučiuoti, kad jie, priešinantis parazituojantiems  biurokratams, kurie neatlieka savo pareigų, talkina ir padeda  žmonėms.  Tai  valstybės išlaikytinių, o ne Fondo  darbas.  Juk jie  gauna iš biudžeto atlygius ir tik  jie privalo pasirūpinti Lietuvos piliečių gyvenimu, o ne vien atlikti kontrolę ir tampytis iš kabineto į kabinetą barškančiais kavos puodeliais.   Nors  aš esu senyvo amžiaus, tačiau su Fondo pagalba, kurie tankiai lanko močiutę, nuveža ją net į jos artimųjų kapus,  ryžausi ją aplankyti globos namuose.  Ji vis dar sveiko, šviesaus  proto, labai apsidžiaugė pamačiusi mus. Pasakojo, kad kolektyvas draugiškas, jokių pretenzijų neturinti. Atsisveikinant prašė, kad Fondo vadovas A.Veberis su Fondo nariais  ir aš, nepamirštume, ir pagal galimybę aplankytume. 

IŠLAIKYTINIŲ VIZITAI Į PRIVAČIUS NAMUS

Man papasakojo fondo vadovas Svajūnas Marcinkevičius, kad šių metų rugsėjo mėn.,  ankstyvą rugsėjo rytą, be jokio perspėjimo ir skambučio, Panevėžio apygardos vyriausiosios prokurorės Nidos Grunskienės pavedimu, FNTT pareigūnai beldėsi į privačios valdos priklausančios A. Veberiui duris,  laukdami kada jos bus atidarytos. O gal vėl banditiškais metodais lauš jas, kaip tai padarė prieš 11 metų? Šį kartą trys pareigūnai (Laimis Mačionis, Aurimas Petraitis, trečią neįvardijo) atvyko su Volkswagen pasat markės automobilis valstyb. Nr EGE 925. Automobilį pasistatė privačioje valdoje prie įėjimo. Ilgai slampinėjo po privačią teritoriją, skambinėjo į duris, delsė. Po 15-20 min. vėžlio žingsniu iš privačios teritorijos išvažiavo. Kameros užfiksavo nekviestus svečius. 

 

 

 

 

 

 

. Netrukus Fondo vadovas Svajūnas Marcinkevičius išsiaiškino, kad buvo atvykę FNTT darbuotojų gauja tikrinti Fondo veiklos. Vėliau pareigūnai apsimetė, kad atvyko  įteikti tik šaukimą, kad reikalinga pristatyti Fondo buhalterinę apskaitą. Nuo kada valstybinių įstaigų pareigūnai gaujomis atlieka kurjerių darbą?  Prieš vienuolika metų, kai fondas gynė savo globotinį-našlaitį, kurį neteisėtai ,,teisingumo vykdytojai" įkalino, taip pat FNTT pareigūnų trijulė (A.Gurklys, K.Švagždys, A.Petraitis) išlaužę privačios valdos duris, darė kratą. Iš anksto buvo pasiruošę kratos orderį. Net nepaėmę ir nesusipažinę su vedamos buhalterijos dokumentais, pateikė įtarimą dėl nusikaltimo!!! Jų veiksmus apskundus prokuratūrai, įtarimą slėpė, vėliau panaikino.

 

 Tuomet krėtė fondo buhalteriją net 2 metus, kad kažką rasti. Nors valstybė nėra suteikusi Fondui nei vieno cento, bet išlaikytiniai vis tik rado prie ko prikibti. Kaip kitaip? Jie ir prie medžio prikibtų, kad ne toje vietoje auga. Tada jiems liko neaišku, kur Fondas išleido savo asmenines lėšas įneštas Fondo reikmėms. Užkliuvo arbatinukas kainavęs 17 litų, kuris nupirktas vienam fondo globojamam našlaičiui. Nubaudė, net pagal iškeltą baudžiamąją bylą, daugiau 1000 litų bauda!!! Jie juk ne tik fiziniai, bet ir dvasinai ubagai. Kiek man paaiškino S.Marcinkevičius, Fondas dirba visuomeniniais pagrindais, padėdamas nuskriaustiesiems, be jokio atlygio.

Po šio   rugsėjo mėn. nepavykusio įsiveržimo į privačias A.Veberio  patalpas,  Fondas gavo ne tik el. paštu šaukimą, bet FNTT Fondui suskubo  išsiųsti ir popierinį variantą. Į jį Fondo vadovas Svajūnas Marcinkevičius FNTT pareigūnams atsakė sekančiu tekstu: 

,,Sveiki, pranešimą tiek rašytinį, tiek el.paštu Fondas gavo. Ačiū už jūsų uolias pastangas. Gaila, kad ne visada jos geranoriškos. Praeito patikrinimo metu, buvo išlaužtos Fondo durys, atliekama krata, daromas psichologinis ir fizinis smurtas. Jūsų darbuotojai elgėsi ganėtinai įžūliai. Fondas yra viešas. Bet kokie pareigūnai ar privatūs asmenys gali susisiekti telefonu, el. paštu, o ne kaip plėšikai veržtis su gauja darbuotojų į privatų butą ir privačią teritoriją. Mūsų fondo telefonas 8 659 68010, el.paštą jūs jau žinote. Į nurodytą telefoną atsilieps Fondo vadovas Svajūnas Marcinkevičius arba Fondo steigėjas Alvydas Veberis, ar kitas budintis fondo (nuomojamose patalpose) narys. Pagarbiai, 

Fondo vadovas Svajūnas Marcinkevičius".

 

Po Fondo steigėjo Alvydo Veberio  iškvietimo į FNTT, Fondo buhalterinės apskaitos dokumentai buvo pristatyti jų tarnybai. Juos pristatė A.Veberis, pagal  Fondo vadovo Svajūno Marcinkevičiaus išduotą įgaliojimą. 

 

 

Kas gali paneigti, kad mafijinė sistema visomis įmanomomis priemonėmis naikina Valstybę ir persekioja kitaip mąstančius  žmones? 

 

Fondo steigėjas Alvydas Veberis yra ,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai korespondentas. Jis apie šią istoriją padarė video, foto įrašus. Manau, jis pats sugebės išsamiau aprašyti Panevėžio miesto  savivaldybės ,,pastangas“, kurie  nesirūpina žmonėmis, bet laiko randa  bylinėtis teismuose. Sugebės aprašyti savivaldybei   talkinančios Panevėžio apygardos  Prokuratūros vyr. prokurorės Nidos Grunskienės FNTT darbuotojams pavestus ,,darbus“ atlikti Fondo tikrinimą ir dėl kokios priežasties visa tai daroma.   

 

 

 

 

 

 

 

Peržiūros: 2520

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti