Kur yra Dalios Grybauskaitės melo ribos?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.42 (6 Votes)

Mes visi tapome Rusijos Federacijos valstybės paslapties įkaitais 12

Autorius: ekspertai.eu

 

Kadras iš valstybinio transliuotojo dokumentinio filmo apie prezidentės Dalios Grybauskaitės gyvenimo kelią ir jos kovą už Lietuvos Nepriklausomybę.

Kadras iš valstybinio transliuotojo dokumentinio filmo apie prezidentės Dalios Grybauskaitės gyvenimo kelią ir jos kovą už Lietuvos Nepriklausomybę.

Po spalio 9 dienos įspūdingos Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės išpažinties per komercine veikla besiverčiantį valstybinį transliuotoją – ekspertai.eu interviu su Zigmu Vaišvila.

 

•••••••

- Spalio 9 d. paskelbėte straipsnį, kuriame viešai klausėte, kas Lietuvoje išdrįstų patarti Lietuvos prezidentei Daliai Grybauskaitei? Tą pačią dieną LRT parodė filmą apie Dalią Grybauskaitę „Gimę tą pačią dieną“, kuriame iš prezidentės lūpų išgirdome dar vieną jos biografijos versiją. Beveik susigraudinome, ką tejn susigraudinome, verkėme sužinoję, kokia ji išskirtinė Nepriklausomos Lietuvos patriotė nuo gimimo buvo, tik iki šiol daugelį dešimtmečių metų negalėjo tai viešai pasakyti. Ar šį straipsnį specialiai parašėte prieš šį LRT atradimą?

- Šios Rusijos Federacijos valstybinės paslapties paslapčių ir veiksmų man, kaip ir jums, niekas neatskleidžia. Tiesiog matant, kad Lietuvoje jau nejauku gyventi dėl tokios trumparegiškos valdžios politikos, keletą sekmadienio vėlaus vakaro valandų paskyriau tam, kas sirpte prisirpo – mes visi tapome šios Rusijos valstybinės paslapties įkaitais. Mūsų valstybę valdo neprognozuojama ir pavojinga, ją rinkusiems mūsų piliečiams neatsiskaitanti ponia. Ji talkina visiems, kas tik nori paturėti Lietuvą, o atlygį velniai gaudo.

Šiaip nuo šios temos jau ir pykinti pradeda – primityvus melas, primityvi propaganda, akli ir besąlygiškai paklusnūs vykdytojai... Beviltiška. Šis LRT kūrinėlis, pavadintas dokumentiniu filmu – jau visiškas „bobinčius“. Ši Lietuvos valdymo forma bene ryškiausiai atsiskleidė nemoksiškai suorganizuotoje Lietuvos valstybės paslapties – „Ulbinaitės“ bylos – istorijoje. Atsiprašau moterų, merginų, mamų dėl žodžio „bobinčius“, tačiau kitą apibūdinimą ir sugalvoti sunku.

- Betgi LRT ir pati prezidentė mums paaiškino, kad Lietuvos valdovė yra stipri ir nepažeidžiama, nes ji yra viena – neturi šeimos.

- Būtų gerai, jei dar būtų prisipažinusi, kas yra tie, kurie ją, nenorinčią“ būti Prezidente, „įtikino“ ją tapti Lietuvos Prezidente. Kaip viskas paprasta: „įtikina“ ir tu – jau valstybės Prezidentė!

Nesmagu klausytis asmens, kuri „pamiršta“ turinti brolį. O valdyti žmogų galima ne tik per šeimos narius, bet ir finansais, kompromatu, įsipareigojimais...

- Betgi Dalia nuo gimimo tiko būti Nepriklausomos Lietuvos Prezidentu. Šeima skurdo, mama buvo tik pardavėja, tėvas – tik elektrikas ir tikriausiai ne iš NKVD, Dalia nerūkė, negėrė, sportavo, knygas skaitė, nuo 14 metų žinojo, kad mokysis politekonomijos ir tai darys jei ne Maskvoje, tai Leningrade.

- Aš irgi nerūkiau, sportavau, knygas skaičiau, tik negaliu pasakyti, kad nesu išgėręs. Tačiau dar negirdėjau tokių aimanų dėl vargo. Ne kiekvienas tuo metu vargo, gyvendamas prestižiniame name Vilniuje prie Salomėjos Nėries mokyklos ir mokydamasis šioje Lietuvos pagrindinėje prestižinėje vidurinėje mokykloje. Prisipažino buvusi trejetukininke ir penketais Leningrade mokėsi politekonomikos, t.y. partinio pseudomokslo, apie kurį žemiškieji pabaltijiečiai tarybiniais laikais ir nesvajojo.

- Kažkodėl išgirdome ir naują, tik labai praretintą D. Grybauskaitės biografiją. Pasirodo, kad ji partijų nemėgo ir partijos nare nebuvo... O 1990 m. balandžio 20 d., kada TSRS paskelbė ekonominę blokadą Lietuvai, ir kada tokį Zigmą Vaišvilą TSRS vidaus kariuomenė ir kitus nukentėjusius, gynusius paskutinę Lietuvai likusią spaustuvę, guminėmis lazdomis talžė Maironio gatvėje Vilniuje, mūsų Dalia jau dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. Šioje ministerijoje ji dar šios ekonominės blokados metu derėjosi su užsieniečiais, baigusi darbo dieną darbo kompiuterį nešdavosi iš ministerijos namo, o ryte vėl tempdavo į atgal darbą... Tikrai nuostabu.

- KGB tuo metu turėjo kompiuterius. Mes, nei Aukščiausioje Taryboje, nei Vyriausybėje, nei Užsienio reikalų ministerijoje kompiuterių neturėjome. Aukščiausioje Taryboje buvo VDR gamybos „Robotron“ spaudinimo mašinėlės, kurios turėjo šiokią tokią atmintį, ir mašininkei suklydus, nereikėdavo visą tekstą spaudinti iš naujo. Klausytis pasakų apie tai, kad D. Grybauskaitė 1990 metais dirbo Algirdo Saudargo vadovaujamoje Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje – tai jau ne tik įžulus melas, bet ir koktu. Tegu ji pati pasiskaito savo prezidentinę ir šiandien viešai skelbiamą biografiją – joje to fakto nėra ir negali būti, nes to nebuvo. Ir LRT filmuko kūrėjai, apmokami mūsų biudžeto pinigais, privalėjo tai patikrinti. www.lrp.lt ir šiandien parašyta, kad D. Grybauskaitė 1990 m. rugpjūčio mėn. - 1991 m. dirbo Lietuvos ekonomikos ministerijos Lietuvos ekonomikos institute.

- Kur yra mūsų prezidentės melo ribos? Jei žinoma, tokiems tipažams tokios ribos iš viso egzistuoja.

- Jos melui ir to melavimo primityvumui ribų nėra. 2014 m. prieš Prezidento rinkimus D. Grybauskaitė pakeitė savo biografiją, skelbiamą www.lrp.lt – parašė, kad JAV Džordžtauno universitete vadovaujančių darbuotojų kursuose ji buvo ne 1991 m., o 1992 m. Tuo norėta parodyti, kad tariamai ne Tarybų Sąjunga, bet, suprask, Lietuvą ją ten siuntė.

LRT filmuke D. Grybauskaitė vėl keičia savo biografiją – šį kartą atgal ją perrašo, teigdama, kad 1991 m. ji buvo pakviesta į Džordžtauno universiteto Tarptautinių ekonominių santykių institutą. Tik pamiršo Respublikos Prezidento interneto puslapyje tai pataisyti – www.lrp.lt skelbiamoje D. Grybauskaitės biografijoje prie įrašo apie Džordžtauno universitetą puikuojasi 1992 metai.

Meluoja mūsų prezidentė ir nemirksi. Netgi dėl to, kad 1990 m. balandžio 20 d. ji buvo kitoje Lietuvos Nepriklausomybės barikadų pusėje – dirbo TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, kurioje LKP ant TSKP platformos, vadovaujama Mykolo Burokevičiaus, su Kremliumi ruošdamasi valstybiniam perversmui Lietuvoje, jau buvo įkūrusi šio perversmo organizavimo vieną štabų. 1990 m. kovo 25 d. TSRS vidaus kariuomenė M. Burokevičiaus prašymu iš šių patalų išmetė Vilniaus pedagoginį institutą, ten įsikūrusį po 1990 m. kovo 11 d., ir įvedė leidimų režimą. Iš šios įstaigos D. Grybauskaitė išėjo tik 1990 m. liepos pabaigoje.

Po LKP atsiskyrimo nuo TSKP (1989 m. gruodžio 19-20 d.) D. Grybauskaitė ne tik liko TSKP nare, į kurią įstojo būdama dar 23 metų (po 1968 m. įvykių Čekoslovakijoje į komunistų partiją Tarybų Sąjungoje laisvai, t.y. be eilės, įstoti galima buvo tik būnant darbininku), bet ir, matomai, dėl to buvo paaukštinta pareigose – paskirta TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos moksline sekretore, t.y. antru po rektoriaus įstaigos vadovu. Beje, TSKP CK aukštosiose partinėse mokyklose, ruošusiose komunistų partijos atsakingus darbuotojus, teisę dėstyti turėjo tik aukštos komunistų partijos nomenklatūros atstovai ir specialiųjų tarnybų pareigūnai.

2009 m. rinkimų į Respublikos Prezidentus kandidato anketoje D. Grybauskaitė nurodė savo narystę komunistų partijoje. 2014 m. Prezidento rinkimų kandidato anketoje tai nurodyti ji „pamiršo“, bandė meluoti, kad tariamai buvo atsiskyrusios LKP nare.

2014 m. mano siūlymą į kandidatų anketas įrašyti klausimą dėl bendradarbiavimo su kažkodėl pamiršta Tarybinės armijos GRU (Vyriausiąja žvalgybos valdyba), kurios vengė ir KGB, VRK atmetė, o visi kandidatai mano siūlymu patys dėl to pasisakyti nepanoro.

- Klausantis Prezidentės D. Grybauskaitės porinimų šiame LRT opuse, sunku suprasti, ką ir kada ji darė. Tai ji jau ne karate, o tik kovos menų juodąjį diržą JAV netyčia laisvalaikiu gavo, tai išvis neaišku, kada ji buvo JAV.

- Juodąjį diržą, jei tai nėra dar vienas melas, pasiekti galima tik tuo užsiiminėjant nuo jaunų dienų, t.y. mūsų Prezidentei gyvenant dar tarybinėje santvarkoje, kurioje teisę praktikuoti šias sporto šakas turėjo tik specialiųjų struktūrų statutiniai pareigūnai.

O kalbant apie D. Grybauskaitės rezidavimą JAV, tai ji pati turi paaiškinti išsamiai ir sąžiningai. Nelaukiant, kada tai padarys Rusijos valstybė, nusprendusi atidengti šią savo valstybės paslaptį. Kodėl ir kokiose pareigose TSRS ambasadoje Vašingtone dirbo D. Grybaukaitė, Tarybų Sąjungos 1991 m. išsiųsta į Džordžtauno universitetą drauge dar su dviem žemės ūkio ekonomikos srityje dirbusiais asmenimis iš Lietuvos, trimis iš Latvijos ir trimis iš Estijos? Kodėl 1999 m. Lietuvos Vyriausybė gavo JAV Vyriausybės nurodymą per 24 valandas susigrąžinti D. Grybauskaitę, tuo metu Vašingtone jau dirbusią Lietuvos ambasadoje?

Pradžiai – tik šie keli, tačiau labai svarbūs klausimai. Atsakytų prezidentė, ir mes galėtume ramiau gyventi, bandyti susivokti, kaip ji pasielgs kritišku Lietuvai metu? Tada galėtume bent su šiokiu tokiu pasitikėjimu klausytis D. Grybauskaitės aiškinimų apie dabartinį mūsų gyvenimą Lietuvoje.

- Dėkojame už interviu jums jau aiškiai pabodusia tema. Tenka pakartoti jūsų viešą klausimą Lietuvos prezidentei - kada pradėsite atstovauti Lietuvai ir jos piliečiams? Nors, žinoma, klausimas, kažkuria prasme, gal ir beprasmis... Net ne gal...

 

•••••••

Keli susiję:

 

LRTHADĖ ir LR prezidentė visuomenei atvertė iki šiol dar nežinomas D. Grybauskaitės gyvenimo detales

NSGK pirmininko prašoma sužinoti ir pateikti informaciją apie Rusijos Federacijos valstybės paslaptį 

Stebuklai Generalinėje prokuratūroje dėl Prezidentės „skiepų“ bylos

 

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti 

Peržiūros: 3475

Komentarai   

+49 # pasake 2017-10-11 09:58
kad jai visur sekesi
pradejo mokintis Leningrade-salia Roty Front
grizo pas Burokeviciu-karjera
isvaziavo(issiunte) ....i JAV-pasiule karate ir ...
grizo i Lietuva -pas AMB ministre
ar ir Lansbergis -ja pasirinko
kokia garbe...
dirbti kitoms salims,bet ne zmonems
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+25 # Šita 2017-10-12 00:19
Leningrado pros-ti-tu-tė ir prie Snoro tyčinio sužlugdymo yra rankeles prikišusi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # Grybauskaite 2017-10-12 00:25
O pinigus už Snoro pagrobimą reikės grąžinti su procentais. :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Išvada 2017-10-12 00:38
Grybas mokėsi Leningrade ,,, Merkel mokėsi Donecke ,,, KGB padugnės žlugdo savo šalių ekonomiką .
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Antanas 2017-10-11 12:58
KGB vienas iš Sąjūdžio projektų. Nesvarbu kokia Lietuvoje demokratija ( dabar pagal statistiką - ubagynas)lietuviams, bet kad čia galėtų Lietuvai vadovauti svetimtaučių statytiniai. ( Almachsų rinkimų projektai ) KGB DĖDULĖ išryškėjo. Pats pajuto. kad su jo iškilimu iki prezidento -šakės (video klipas kas man iš tos laimės ir iš tos garbės....) Ko nepadarė velnias, surado moterį su svarbiausiais kompromatais. Dėdulė turėjo vykdyti projektą. Tad, už tuos jams vykdomus projektus manau ir peršama premijos, "garbės titulai" na ir varomi toliau projektai palikti Lietuvą be lietuvių - cinišku vadovavimu. kokia europinė demokratija -Kkatalonijos pavyzdys.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # vladas lukosevicius 2017-10-12 00:31
Kodėl šita KGB prostitutė Grybauskaitė oficialiai atsisakė , kad rusija atsiūstų jos KGB bylą ? Ko bijojo , kad ten yra ir jos aptarnautas kilometražas atžymėtas , kam kiek ir už ką . Neabejoju kad yra jos byla ir GRU ,,,žvalgyba,,, Ji užsiėmė prostitucija po KGB priedanga su užseniečiais , reiškia verbavo , provokavo ir šnipinėjo . Tai kiek dar rinksime nacių pakalikus ir prostitutes ?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # Leningrade 2017-10-12 00:36
apie Dalios nekaltybę legendos sklando :P
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # Sakykite 2017-10-12 00:49
O koks KGB agentas turėjo slapyvardžius "Magnolija", "Lisica" (Lapė), "Beločka" (Voveraitė)? Kalbama, kad tai vienas ir tas pats asmuo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+39 # jeronimas 2017-10-11 13:29
Pritariu kolegoms komentatoriams pirmiems.Nuo saves pridesiu ,kad ziurint i valstybes skolos mastus,darosi labai liudna.Praskolinta ir isvogta Lietuva.Viskas isgriauta,o pastatyta tikasmeniniu karaliju su pilimis,ir tai atskiru "protinguciu" sukergtu lesu.Todel pasikartosiu,kad netgi hitleris su stalinu kruvoj sudejus ,nepadare Lietuvai tiek zalos,kiek jos padare dedules,magnolijos ir visokiu maryciu konglomeratas.Tai Lietuvos tragedija per visa Tevynes istorija.Antras milijonas vejamas lauk,o reakcijos jokios.Apie keletos valdzios nieksu subinlaizeliu garsiai pranasautas akcijas net kalbeti nesinori.Tik viena klausima turiu koncervatnyku patronui ir jo sektantams ir bendrapartieciams is kgbistu luomo,Uz ka jus taip nekenciat LIetuvos ir Jos zmoniu???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # Kazys 2017-10-11 14:39
Taigi iš lansbrazinės šunaujos kilusi dalia, verta savo kūrėjų: nei gėdos nei sąžinės!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # A.Andrius 2017-10-12 00:22
Kokie tragiški “sutapimai”Prieš konservų aferą su ofšoru dėl Mažeikių Naftos nužūdomas jos priešininkas Kiesus.Prieš konservų aferą, viel su ofšoru, dėl SGD terminalo netikėtai miršta didžiausias to priešininkas Lubis
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # Ceslavas 2017-10-12 00:45
Ožy, kur padėjai Kiesų tėvo ir sūnaus nupjautas galvas?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # nuomonė 2017-10-11 20:25
kad gneralinėje vyksta-STEBŪKLAI,jau seniai aišku,tik ar ne per BRANGIAI JIE LIETUVAI KAINUOJA?????jokio -R E Z U L T A T O...valstybė totaliia ištratinta,o gal ne prokuratūros bdarbas-IVARDINTI TRATINTOJUS,o gal DĖL grožio juos madam Prezident -juos ten "dirbti " PASKIRIA????????
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # Nuomonė 2017-10-12 00:27
Dujų laivo nuoma, RYŠKIAUSIAS korupcijos paminklas,bet…tyla. Neliktų Lietuvoje TS-LKD partijos,KORUPCIJA automatiškai sumažėtų 80-90%.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # Nagi klausiu 2017-10-12 00:29
Į kokius ofšorus prasivedė Grybauskaitė iš Kuperio gautus "otkatus"???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # Jau 2017-10-12 00:39
Krenta keturkampės tumbos mėlynu chalatu autoritetas,- apkalta už Snorą gresia, už Ukrainos žudynes-Hagos tribunolas, už aferas energetikoje-Sniego gatvės izoliatorius. Jo,... dasigyveno baltapūkė šliu-xa.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # visiems 2017-10-11 22:21
Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:

plus.google.com/104930148289526971655/posts

gražių paveiksliukų galerija:

plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # ne 2017-10-11 23:16
tik i perestrojka buvo projektas
kitas klausimas -kieno
KGB aukletiniu dalis dirbo jau naujomis salygomis,kurie nenorejo-pasirinko "tiesa"
tiesa mus suvienys
bet
Lietuvos neliks,nes ja valdo ja naikinantys
net KGB nevisi perprato ka daro-aisku,kurie dave priesaika naujiems 'seimininkams" vel isirase i "musu 'gretas ir yra tarp musu ir visoje valdzioje
tad del ko Lietuva turi būti sunaikinta,o ne auginti kremliui bekonus,kaip TSRS
disidentams dave ikvepti oro,bet ypac nepaklususius naikino,dabar naikinama tauta
budai rafinuotesni-budeliai skiriami i aukstus postus
apacioje -zekai
tarp girnu dirbanti tasutos dalis
per viduri -tie patys prisitaikeliai,ir keletas medalininku disidentu...tylinciu
vieni tyli uz pasalpas ir alu,kiti nori valgyt
praskydo visa tauta
pabegeliai i svecias salis -uzsieme savo seimu islikimu
o ,kam berupi Lietuva?
...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # BBdėjau 2017-10-12 00:34
Kad tu sena tarka niekada meilės ir artimųjų šilumos nepatirtum, kad senatvėje nebūtų kas tau, aferiste, vandens stiklinės, kai reikės nebūtų, kas paduoda...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # Raganų medžioklė 2017-10-12 00:35
R.Janutienės neareštavo.Vadinasi,savo knygoje ji TIESĄ APIE PREZIDENTĘ parašė?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # R.KARBAUSKI 2017-10-12 00:41
Pakelk turimą ginklą - SNORO bylą ir iškart tiek Mėlyna tumba, tiek Ožys, tiek ir Kubiloidų vagių gauja į kelnes prišiks.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # Ceslavas 2017-10-12 00:42
tokias kolobontes kai grybauskaite prancuzijoje plikai kirpo ir po gatves plikas vedzioje LIETUVOJ JI VALSTYBE VALDO
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti