Ž.Razminas : "Bombos susprogdinimą užsakė ir apmokėjo V.Landsbergio patarėjas A.Tučkus"

Peržiūros: 6292
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.92 (6 Votes)

AVE VITA , MORITURS TE SALUTAT!

 

 

R.Janutienės 2011m. Balandžio 11d.laidoje „Patriotai“ iš kelių valandų reportažo buvo parodyta tik keliolika minučių, kurioje buvo pateiktas vaizdo ir garso montažas, kurį parengė „KOMSAMOLKĖS“- L. ryto TV. pagal JAV-NATO-ES okupantų dūdelę šokančių VSD-ešnikų scenarijų. Tam, kad apkvailinti Lietuvos žmones ir suformuojant išankstinę neigiamą jų nuomonę mano atžvilgiu prieš artėjančią surežisuotą politinio susidorojimo egzekuciją (teismo procesą) kuri įvyks Balandžio 25d. 8v. Klaipėdos apygardos teisme H.Manto 26.

 

 

 

Po reportažo, internetinėje erdvėje pasipylė aibės komentarų kuriuose mano ir Lietuvos nepriklausomybės, tautinių vertybių bei socialinio teisingumo priešai ne tik, kad nesitvėrė džiaugsmu, bet ir kartu su samdomais FB provokatoriais ar šiaip kvailiais, dar papildomai pylė į ugnį žibalo. Specialiai nutariau kurį laiką į tai nereaguoti, o tik stebėti visa tai iš šalies. Pasirodė, kad kai kurie mano draugai ir šalininkai yra idėjiškai labai pažeidžiami, labai lengvai užkibantys antys ant sisteminės „žiniasklaidos“ kabliuko. Kai kurie „seni vilkai“ net patikėjo šia aršia Sorošo samdoma žurnalistine prostitute, JAV-NATO-ES okupacijos ir liberal-kapitalizmo garbintoja, bei vietinio iškrypėliško, išnaudotojų „elito“ atstove ir suabejojo mano nuoširdumu...Nejaugi jūs ant tiek naivūs ir tikite, kad okupacinio režimo „žiniasklaida“ gali būti nepriklausoma ir oponuoti okupacinei sistemai?

 

 

 

Šis reportažas buvo daromas Šiauliuose 2016 m. rudenį ar žiemos pradžioje. R.Janutienė kreipėsi į mane prašydama informacijos apie Bražuolės tilto ir kitus sprogdinimus, kad būtų galima pričiupti V.Landzbergį, nes ji žinojo, jog aš su juo turiu nemažai nesuvestų sąskaitų. Aš prašiau tiesioginio eterio, bet man buvo atsakyta. Teko sutikti nes nebuvo iš ko rinktis.

 

JAV-NATO-ES okupantai ir vietinis“ elitas“ paniškai bijantis tiesos žodžio yra įsakęs savo sarginiams šunims iš VSD, kad šie kartu su jiems pavaldžios „žiniasklaidos“ (TV ir spaudos) savininkais akylai stebėtų, kad į viešą tiesioginį eterį ,ar spaudos puslapius nepatektų, reportažai su antisisteminės opozicijos atstovais.Į tv laidas šiandiena yra kviečiami tik „savi opozicionieriai“-provokatoriai, ,susikompromitavę politikieriai, ar psichinę negalę turintys marginaliniai veikėjai, kurie pateikiami kaip opozicija sistemai. Tokiu būdu visuomenei Suformuojama nuomonė, jog tikroji opozicija tai tik grupelė su vėjo malūnais kovojančių nevykėlių. 

 

Ši mano išpažintis yra sąmoningas politinis aktas, savotiškas ugnies nukreipimas į save, tam kad atkreipti Lietuvos ir viso Pasaulio dėmesį į saujelę litvakų KGB-CŽV-MOSAD dėka uzurpavusių Lietuvos valdžią, kurie vykdydami okupantų nubrėžtus, bei savo savanaudiškus tikslus, be jokių skrupulų naudoja terorą prieš savo piliečius ir politinius oponentus.

 

Atėjo laikas įvardinti pagrindinius Lietuvoje įvykdytų teroristinių aktų užsakovus ir vykdytojus, kurie viešai terorizmu kaltina kitas valstybes, bet veidmainiškai nutyli apie savo vykdomus nusikaltimus!

 

Privalome išsivaduoti iš baimės ir melo grandinių patys ir padėti tai padaryti kitiems, kad nusiplovę savo nuodėmes, bei taptume nepažeidžiamais ir įgiję tautos pasitikėjimą galėtume pakviesti juos stoti į Lietuvos Išsivadavimo kovą su pavergėjais ir išnaudotojais.

 

Apie savo „žygdarbius“ aš jau senai esu informavęs visus savo bendražygius ir kolegas tiek dešiniuosius, tiek ir kairiuosius. Man buvo siūloma neviešinti šių reikalų, atseit jau viskas užsimiršo...O aš esu įsitikinęs, kad viešinti būtina! Ir būtina todėl, kad:

 

1) galutinai ir negrįžtamai nutraukti visus saitus su praeitimi ir su šiuo okupaciniu režimu ir nebūčiau pažeidžiamas ar įtakojamas kolaboracionistinių specialiųjų tarnybų;

 

2) būčiau visiškai atviras prieš Lietuvos žmones;

 

3) suduoti smūgį JAV-NATO-ES okupacinio režimo samdiniams-kolaborantams, priešakyje su V.Landzbergiu - TEROTISTU Nr.1 !

 

 

 

R.Janutienei išdėsčiau 1990m.Spalio 5d. Įvykdytą Kryžkalnio paminklo susprogdinimo vykdytojus ir užsakovus.

 

Vykdytojai:

 

1. V.Šustauskas ; (Kauno LLL sk. vad.)

 

2. Ž.Razminas; (Šiaulių LLL sk. vad.,Šiaulių r. KAD komendantas ir Šiaulių m.LŠS VII P.Plechavičiaus rinktinės įkūrėjas, bei pirmasis vadas);

 

3. J.Griguola (Šiaulių r. KAD komendanto pvd.);

 

4. V.Rinkevičius (Garliava, Lenkijoje baigęs teroristinių kursus paruošimą,KAD gen. Direktoriaus A.Butkevičiaus ir KAD II-jo sk viršininko L.Bumbulio šnipelis asmeniškai pristatytas man įtakoti ir sekti,apie mėn. gyveno pas mane bute);

 

5. Rekašius (Garliava, provokatorius, po sprogdinimo viešai prisipažinęs dirbęs KGB, V.Rinkevičiaus žmogus);

 

6. „Agurkas“ (Garliava V.Rinkevičiaus žmogus).

 

„Užsakovas „ ,(tiksliau tarpininkas?) A.Tučkus (V.Landzbergio patarėjas, buvęs LLL narys, už paminklą V.Šustauskui pažadėjęs 1000$,bet kadangi paminklas nebuvo galutinai susprogdintas sumokėjo tik 500$,o kitus atidavė Parlamento apsaugos tarnybos vadui Skučui...)

 

 

 

O dabar pamėginkime kartu atsakyti į šiuos klausimus:

 

- Ar V.Landzbergio „šešėlis“ A.Tučkus buvo savarankiška figūra ir galėjo veikti ”Papūnio“ neįtakojamas?

 

-Ar galėjo apie šį sprogdinimą nežinoti A.Butkevičius kai jo šnipelis V.Rinkevičius visą mėnesį gyveno pas mane namie ir pastoviai su Audriumi bei L,Bumbuliu palaikė ryšį, teikė jiems informaciją?

 

Manau, kad net pirmokas nesunkiai atsakytų į šiuos klausimus, bet tik ne mūsų VSD, prokuratūra ir teismai.

 

Šiame epizode aš buvau tik eilinis vykdytojas, bet nepaisant to po šešių metų , t.y. 1996.02, areštavo ir į Lukiškes uždarė mane tik vieną, kur teko praleisti pusę metų. Oficialus kaltinimas buvo pateiktas dėl Kryžkalnio paminklo sprogdinimo, bet iš tikro tai buvo tik „elito“ kerštas už jiems nepalankią mano politinę veiklą.

 

Tais pačiais metais V.Šustauskas išleido savo atsiminimų knygą „Laisvė ir kraujas“ kurioje aprašė šį įvykį ir įvardijo „užsakovą - tarpininką“, bei „sponsorių“ A.Tučkų...

 

 

 

Mano žiniomis visų politinio pobūdžio sprogdinimų vykdytojai ir užsakovai valstybės tarnyboms yra žinomi. 

 

Užsakovai nebaudžiami nes jie tebėra įtakingi „Lietuvos“ veikėjai, tiksliau JAV-ES okupantų protektorato REZIDENTAI, o už kurių nugaros stovi NATO okupacinė kariuomenė kuri saugo jų prisivogtus turtus, bei gina juos nuo lietuvių tautos keršto.

 

O vykdytojai nebaudžiami nes jie yra režimo ramstis. Dalis jų yra užverbuoti spec. tarnybų, bailiai ir tinginiai išsilakstė ir atsiribojo nuo politikos ir viso pasaulio, o tie, kurie susivokė, kad buvo apgauti ir bandė, ar bando ieškoti teisybės, bei stoti su jais į nelygią kovą(kaip aš ir kiti),tai juos persekioja, sodina į kalėjimus, o kai kuriuos ir žudo.

 

 

 

Štai keletas iš jų:

 

1.Remigijus Kuršas (savanoris Kaunas, pakaunės įvykių dalyvis, buvo įkalintas, pabėgo iš areštinės, rastas išmestas iš ketvirto aukšto);

 

2.Kornelijus Rudauskas (savanoris Rumšiškės, pakaunės įvykių dalyvis,buvo įkalintas Provėniškiese 2m.?,iš įkalinimo vietos užsuko pas mane ir siūlė pakartoti pakaunės įvykius,t.y. Užimanti Trakų pilį ir iškelti reikalavimus valdžiai.Tai buvo neišmintingas ir savižudiškas planas ir aš prie to neprisidėjau.Po susitikimo praėjus kelioms savaitėms K.Rudauskas su savo keturiais bendražygiais buvo rasti su kostiumais ir kaklaraiščiais nuskendę Nemune.Versija-brakonieriavo ir paskendo. );

 

3.Rolandas Banionis (savanoris Babtai);

 

4.Remigijus Kazakaitis (savanoris);

 

5.Skyrmantas Ruplys (savanoris);

 

6.Edmundas Simonavičius (savanoris);

 

7.Juras Abromavičius (savanoris,VSD,Kaunas);

 

8. Algis Buitkus (LLL,LŠS,VSD Plungė,pradėjo karą prieš korumpuotus ir parsidavusius VSD pareigūnus,bei vietinius banditinio elito atstovus);

 

9.Vytautas Pociūnas (VSD pulkininkas nužudytas Baltarusijoje).

 

 

 

Yra ir dar kitas savanorių,bei šaulių sąrašas,kurie dalyvavo sprogdinimuose,jų pavardes gerai žino VSD pareigūnai ir V.Landzbergis,bet nepaisant to jiems buvo leista ir toliau dirbti KAM struktūrose bei mylėti “papūnią“,bei išeiti į užtarnautą gerai apmokamą poilsį,o vienas iš jų dar ir dar dirba Šiaulių m. LŠS Vadu ir plūsta begaline meile žydeliui V.Landzbergiui,JAV-NATO okupantams,ES pederastams ir jų vakarietiškoms liberal-tolerastinėms “vertybėms“!

 

 

 

Niekaip negaliu suprasti šių žmonių su kuriais kartu kovojome prieš sovietinius okupantus,buvome pasiruošę bet kam,net savo gyvybes paaukojimui,TSRS kariuomenei išėjus,jūs už pareigas,už antpečius,už pinigus be šūvio atidavėte savo Tėvynę Lietuvą kitiems,dar baisesniems JAV-NATO-ES okupantams,leidote plėšti ir išnaudoti savo brolius,o tai reiškia jog tapote lietuvių tautos ir Lietuvos piliečių genocido bendrininkais!

 

 

 

Buvome jauni ir energingi,aplink žydėjo sodai,o pavasario ore sklandė saldus laisvės kvapas,nuo kurio apsvaigę regėjome savo vaizduotėje susikurtos Naujos,teisingesnės bei lietuviškesnės tėvynės vaizdinius ir naiviai tikėjome,kad ir Landzbergio-Brazausko klika mato ir siekia to paties.Deja realybė buvo visiškai kitokia...

 

Dauguma sprogdinimuose dalyvavusių jaunuolių (tame tarpe ir aš) buvo aklai įsitikinę,jog visa tai ką darėme buvo neišvengiamai būtina dėl Lietuvos Nepriklausomybės užtikrinimo.Juk net Bchagat Singchas Indijos legenda,kovotojas už nepriklausomybę ir socialinį teisingumą yra pasakęs:

 

-“Kas tai prievarta ar ne prievarta? “Kai kas nors naudoja prievartą (terorą) tam, kad išnaudoti ir prievartauti tautą,tai ir yra prievarta! Bet kada kas kovoja už savo gyvenimą ir savo teises,tai jau ne prievarta,o savigyna!”

 

Skaudžiausia yra tai,kad tiek V.Landzbergis,tiek ir A.Brazauskas mus visus šlykščiausiu būdu apgavo,pasinaudojo mūsų nuoširdžiu naivumu.Jie gudriai sužaidė,vienas „nacionalizmo“,o kitas „socializmo“korta,nors nei vienas iš šių veikėjų niekuomet nebuvo nei nacionalistu,nei tikru komunistu ar socialistu.Jie buvo patys tikriausi savanaudžiai (vienas iš jų dar tebėra),kurie už asmeninę ir grupinę naudą pasiruošę bet kam,net ir lietuvių tautos išnaudojimui,pavergimui ar visiškam sunaikinimui. Kaip pasirodė,kad visa ta jų „kova“ buvo ne už Lietuvos Nepriklausomybę,socialinį teisingumą ir tautos gerovę,o už JAV-NATO-ES okupantų interesus ir saujelės,kolaborantų savivaliavimą,besaikį išnaudojimą,bei tautos genocidą!Šioje Kovo 11 respublikoje,JAV kolonijoje yra gera gyventi tik saujalei išrinktųjų žydukų,pederastų ir savanaudžių ir ji nieko bendro neturi nei su lietuvių tauta,nei su nepriklausomybe!

 

Dauguma sprogdinimų vykdytojai buvome tik šių valdžioje sėdinčių nusikaltėlių marionetėmis ir mūsų padaryti nuostoliai yra minimalūs palyginus su tų valdžioje tebesėdinčių, užsakovų padarytais nusikaltimais,dėl ko Lietuva prarado savo nepriklausomybę,visus iki tol sukauptus valstybės turtus,buvo sunaikinti visi pragyvenimo šaltiniai,žmonės paversti vergais,o vietoje užzombintos ir baigiamos išnaikinti tautos pradedamas masiškas pigesnių vergų importas iš Kinijos,Vietnamo ir kt.šalių.

 

Kokia bus okupuotos Lietuvos „elito“, parsidavusios teisėsaugos ir Pasaulio opinijos reakcija į šį pareiškimą?Ar bus nubausti visų šių nusikaltimų organizatoriai?Labai abejoju,nes tai būtų ne tik jų pačių,bet ir pačios liberal-kapitalistinės sistemos savižudybė...

 

 

 

2008m.mėginau iškelti baudžiamą bylą euro parlamentarui vyriausiam konservatorių „rabinui“ V.Landzbergiui,E.Zingeriui ir V. Abramikienei už tai,kad 2008.08.02 Ariogaloje masinio renginio metu V.Landzbergis per mikrofoną pakvietė stadione buvusius kelis tūkstančius įkaušusių žmonių jėga susidoroti su keliolika jam neįtikusių,taikiai nusiteikusių, politinės mažumos atstovų.V.Landzbergis tuomet per mikrofoną ištarė šiuos žodžius:

 

-“...Man sakė,kad renginys išvalytas.Čia neturi būti apsimetusių fašistukų su „hogenkroicais“kurie sugebėjo prisitrinti prie eisenos...Partizanai,jūs kažkada kovojote už laisvę.Nueikite dabar ir tegul jie dingsta,kad net kulnai rūktų!“

 

Po šių žodžių keli šimtai landzberginių fanatikų pakilo ir mus atakavo.Nukentėjo 12 žmonių kurie parašė pareiškimą Raseinių prokuratūrai.

 

Tai buvo akivaizdus žmonių kiršinimas ir kvietimas susidoroti,t.y buvo padaryta nusikalstama veika numatyta b/k 170str.Prokurorai sakė,kad byla garantuotai bus iškelta,bet po liudininkų apklausos byla buvo numarinta...

 

Tiesa,laisvė,socialinis teisingumas bei demokratija veikia tik nepriklausomoje šalyje – okupacijos ir liberal-kapitalistinės diktatūros sąlygomis tai neimanoma!

 

Todėl vienintelė mūsų tautos išlikimo ir gerovės sukūrimo sąlyga yra VISUOTINĖ,NESMURTINĖ IŠSIVADOJAMUOJI KOVA!

 

 

 

 

 

LIETUVIAI,PILIEČIAI,NESISTEMINIŲ PARTIJŲ VADOVAI,ŠAULIAI,SAVANORIA,KARIUOMENĖS KARININKAI IR KAREIVIAI!

 

Dar ne visa lietuvių tauta sunaikinta,ar išvaryta į užsienį,dar mes galime susigrąžinti savo valstybę ir jos nepriklausomybę į savo rankas,į lietuvių tautos rankas.Tam tereikia tik atsisakyti tarnauti JAV-NATO-ES okupantams ir vietiniams jų padlaižiams!Kiekvieni metai,kiekvienas mėnuo,kiekviena diena praleist liberal-kapitalistiniams junge yra kaip vinys į mūsų tautos ir valstybės karstą!Geriau žūti kovoje stovint,nei būti pasmerktam lėtai vergiškai mirčiai!

 

Pilnai suvokiu,kad manęs laukia ilgi įkalinimo metai,o gal net ir mirtis,bet aš vis tiek renkuosi šį kovos kelią,nes visi kiti jau išmėginti ir bevaisiai (o ypač parlamentinis).Renkuosi kovą be teroro,be ginklų ir sprogmenų,be keršto ir neapykantos.Renkuosi nesmurtinio pasipriešinimo,pilietinio susitaikymo,vienybės ir meilės kovą vardan pergalės prieš JAV-NATO-ES liberal-kapitalistinę okupaciją ir vietinių parazitų išnaudojimą!Aš galutinai ir negrįžtamai nusprendžiau savo sveikatą,laisvę ir net gyvybę padėti ant lietuvių tautos,Lietuvos piliečių ir Lietuvos Nepriklausomybės aukuro ,kaip jūsų pasitikėjimo garantą.Nuo šiol mano laisvė ir gyvybė yra jūsų rankose!Tai pat jūsų rankose yra ir Lietuvos laisvė,Lietuvių tautos išlikimas,gerovė bei jūsų pačių ir jūsų palikuonių likimai.Atminkite,kad kiekvieno Lietuvos piliečio,o ypač kariškio pareiga ginti savo tautą ir savo valstybės nepriklausomybę nuo okupantų šiandiena niokojančių mūsų žemę ir išnaudotojų,o ne bailiai slapstytis ar jiems parsiduoti!Ši kova yra jūsų ir niekas kitas už jus nepriklausomybės,gerovės,ir socialinio teisingumo jums nepadovanos!

 

 

 

JUNKITĖS Į LIETUVOS IŠSIVADAVIMO SĄJUNGĄ IR KARTU STOKIME Į NESMURTINIO PASIPRIEŠINIMO KOVĄ PRIŠ SVETIMŠALIUS IR VIETINIUS PAVERGĖJUS,IŠNAUDOTOJUS,BEI TAUTOS NAIKINTOJUS!

 

 

 

LIETUVOS IŠSIVADAVIMO SĄJUNGA Žilvinas Razminas Mob: 862253835

 

 

 

P.S. R.Janutienei pateikta informacija yra tik mažytė dalelė to ką aš turiu ir kas yra išsiuntinėta į įvairias Lietuvos iružsienio,vietas ir visa tai bus paviešinta jai mane kas nunuodys (toks atvejis jau buvo vasario 28d.tuomet pasisekė,išgyvenau),ras paskendusį „bebrakonieriaujant“,ar „pasikorusį“ kalėjimo kameroje,kai atlikinėsiu man skirtą 10m.laisvės atėmimo bausmę...

 

P.S. R.Janutienei pateikta informacija yra tik mažytė dalelė to ką aš turiu ir kas yra išsiuntinėta į įvairias Lietuvos iružsienio,vietas ir visa tai bus paviešinta jai mane kas nunuodys (toks atvejis jau buvo vasario 28d.tuomet pasisekė,išgyvenau),ras paskendusį „bebrakonieriaujant“,ar „pasikorusį“ kalėjimo kameroje,kai atlikinėsiu man skirtą 10m.laisvės atėmimo bausmę...

Komentarai   

-56 # Puspročio kliedesiai 2017-04-23 13:38
Kai jau teisėsauga uodegą prignybo, tai randa ir savo "bendraminčiuose" a. a. V. Pociūną, ir šiukšlę V. Šustauską, ir a. a. Edmundą Simonavičių... Šlykštus Kremliaus agento virkavimas, pilnas absoliutaus beraščio klaidų (ant tiek naivūs; hogenkroicais; V.Landzbergis; šešių metų ir t. t., ir pan. - apie skyrybos klaidas geriau nekalbėti...), rodo jo baimę, paniką, norą išsiteisinti ir, deja, parsidavimą Putino ideologijai. Valstybė turi gintis tiek nuo puolimo iš išorės, tiek nuo vidaus priešų. Pastarasis pasakorius yra vienas jų. Tegul ramus pasėdi teismo skirtą laiką ten, kur pats prisiprašė - ir ne už jo apgailimas "jaunystės klaidas", o už nuolatinį darbą prieš Lietuvą. Sklandžios laisvės atėmimo eigos, valstybės išdavike!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+50 # KGB 2017-04-23 14:31
o kaip su landsbergio kilme, šeimos padėtimi, kelionėmis į užsienį SSSR laikais? :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+44 # Lansbergi, seni 2017-04-23 13:47
Tai kas ten Bražuolės tiltą susprogdint davė įsakymą?Jeigu jau sakom tiesą ir stabdom melą!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # mažeikiškis 2017-04-23 13:48
Lansbergi, seni, kur paslėpei nupjautas Kiesų tėvo ir sūnaus galvas?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+44 # Algirdas 2017-04-23 13:48
Nuo pat Baltijos kelio scenarijaus parasymo Kremliuje, tokie kaip Audrius Butkevičius, KGB buvo naudojami kaip prezervatyvas. Apie 1985 metus Kremlius jau turejo plana kaip atsikratyti Pabaltijo. Patys kgbistai nenorejo reklamuotis, naudojo tokius prezervatyvus. Lansbergis, Butkevicius iskovojo Lietuvai nepriklausomybe? O kas jiems vadovavo? Ka veike tie 2 000, Kremliaus nurodymu, dar 75 metams LR Seimo uzslaptinti kgbistai? Kodel juos 26 taip vadinamos nepriklausomybes metais reikejo uzslaptinti? Gal todel, kad Lietuva sukurta tiksliai tokia, kokios reikia Kremliui, ir tikrai ne tokia kokia reikalinga lietuviams?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+46 # vladas lukosevicius 2017-04-23 14:33
Labai idomiai gaunasi ,,,, KGB-istę Grybauskaitę traukia prie sovietinių nusikaltėlių , juos ji skatina ir apdovanoja . Nacį Adamkų traukia prie nacistinių nusikaltėlių , juos jis irgi apdovanoja . O KGB stukačių Lansbergį traukia prie iškrypėlių ,,, draugavo su pedo-filu Čekanavičiumi , glaudžiai bendradarbiavo su Ukrainsku pede-rastu Portnikovu , ir 16 metį anūkėlį Gabrieliuką atidavė subrendusiai bobai Austėjai .... Graži ta mūsų laisvės atkūrėjų gauja , nuo sovietinių ir nacistinių nusikaltėlių iki iškrypėlių .
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # Zenonas Priekuliškis 2017-04-23 22:26
Tikslinu: "politinė susidorojimo egzekucija" vyks Klaipėdos m. apygardos teisme 9 val. Prieš tai 8:15 val. įvyks sankcionuotas mitingas, leidimas gautas. Neabejingus kviečiame dalyvauti. Bus įdomu pasižiūrėti kaip vykdomos užsakomosios politinės bylos. Kam tarnaus teismas? Mano tel. 8 662 33770.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-14 # Atas 2017-04-23 22:51
Keistas straipsnis, nors yra daug pažangių minčių, bet dar daugiau teiginių yra tikrai panašūs į išprotėjusio žmogaus sapaliones, kurios jei į "nusižudymą" nenuves, tai beprotnamis beveik garantuotas. Čia ne ta Lietuva, kurioje galėtum taip laisvai reikšti įsitikinimus, ypač tada, jei juose daug tiesos
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-16 # y 2017-04-24 00:02
gal zmogui stogas vaziuoja, kad jis kure Lietuva, jos kariuomene, o ji sodins, kad jis valstybes priesas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # visiems 2017-04-24 00:07
Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:

plus.google.com/104930148289526971655/posts

gražių paveiksliukų galerija:

plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # jeronimas 2017-04-24 00:15
Labai panasus braizas visu cia aprasytu ivykdytu nusikaltimu.Ir tyrymo nebuvimas,arba atlikti tyrymai del akiu,sunaikinti dokumentai bylose,dinge daiktiniai irodymai ir filmuotos medziagos.Juk cia viskas lygiai taip pat ir su Medininku zudynem??? Rezisieriai ir uzsakovai gal irgi tie patys? Vykdytojai ir ivykdymo budai ir metodai irgi ar kiek skiriasi?Tuo metu toks "ponas " Medvedevas,kuris pirmas vidury nakties prisistate Medininku zudyniu vietoje ,irgi buvo Landsbergio parankinis?Pats prisipazino,kad pirmas ryte atleke.O ka jis ten veike ,ir svarbiausia tiek metu tylejo?Manau niekam nekyla abejoniu,kad pagrindine sio galimai bendrininko uzduotis buvo surinkti atsitiktinai palikusius,ismetytus nusikaltimo daiktinius irodymus,gal net susaudytus muitines ir pasienio vyrus sunese i nameli ir aisku viska nufilmavo.Juk reikejo uzsakovui pateikti irodymus?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # jeronimas 2017-04-24 00:21
Kas gali paneigti,kad landsbergine sestiorke ta ryta neveze maisa doleriu,kilerems apmoketi uz "darba"? Vistik norisi tiketi,kad greit ateis tokia diena,kai is Tevynes -Lietuvos uzancio bus istraukta tunanti gyvate ir naikinanti dorus Lietuvos piliecius.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # kad 2017-04-24 09:59
Lietuva pereme stukaciai,LKP,prisiplakeliai tai visiems aisku pagal esama situacija-Lietuvos neliko
Pavieniai drasus vyrai priesinasi sistemai-kiti stebi,nes gyvena skurde is pasalpu,kita dalis prasigere is nevilties ir valios trukumo
drasus elgesys turi būti (ir buvo) apgalvotas,nes trauktis neliko kur-nezinomybe yra baisiau uz realybe-belieka palinketi junktis ir tvirteti-buti akyliems ir nertyleti-nes sovietine valdzia nori sunaikinti tikraja issilaisvinimo istorija partizanus padedama i sona...iraso i teroristu pozicija
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # taip 2017-04-24 10:59
Janutiene-tikpavarde pakeite,bet liko Ruta-sazines uz babkes nenupirksi
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-10 # vertinimas 2017-04-24 12:53
Tilto per Bražuolės upelį susprogdinimas prieš pat atvykstantį Rusijos keleivinį traukinį “Kaliningradas-Maskva”, kuriame daugiau kaip 95% keleivių buvo rusų kariškių šeimų nariai, buvo skirtas konfliktui tarp Lietuvos ir Rusijos išprovokavimui ir Lietuvos apkaltinimui tarptautiniu mastu dėl Lietuvos valstybės nesugebėjimo užtikrinti saugų tarptautinių keleivinių traukinių judėjimą savo teritorijoje, bei taikių civilių žmonių žūties, ir iššaukti neigiamą tarptautinę reakciją Lietuvos atžvilgiu bei atsakomuosius Rusijos veiksmus. Šiuo apsektu tilto per Bražuolę sprogdinimas buvo naudingas tik Lietuvos Priešams. Perskaičius šį Žilvino Razmino pasakojimą-prisipažinimą, nelieka abejonių, kad jis tikrai nėra Lietuvos patriotų, kokiu dedasi ir afišuojasi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # keidanskas 2017-04-24 14:18
Nors ir nieko pikto neturiu prieš Razminą,net kartais ir palaikau,bet po atviro laiško pasirodo ,kad jis ir yra tas kvailys,pasigyręs ,kad susprogdino Kryžkalnio Magdę ir už tai vėliau buvo nubaustas tų pačių landsberginių užsakovų .Kiek atsimenu,tai pagrinde už sprogmenų laikymą.Tai išeina,kad ir jis toks pat kaip Janutienė ir abu labu tokiu-pradžiai už vienus kovojo,o paskui į kitą barikados pusę persimetė. Ak šikt kaip...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # antanas 2017-04-24 14:32
Perskaičiau. Yra apie ką pagalvoti. Daug žinojimas - sunki našta. To žinojimo paviešinimas - dar neskanesnis atsiriaugėjimas. Nesupratau išsireiškimo: "Niekaip negaliu
suprasti šių žmonių su kuriais kartu kovojome prieš sovietinius okupantus"... Pats tarybinę sriubą valgėt, o dabar - okupantai... Beveik suprantu tuos "-idarus" kurie mokslinosi ir pepsikolinosi už Atlanto... Jie, tą "baudžiauninkiškos demokratijos saulutę", pripūsti Vašingtoniškos propagandos,
mums ir parvežė. Kas turi pinigų - tie užsako Lietuvoje ir tiesą, ir šviesą. Pilietinis daugiapartinis genocidas - TAIP - pagal visas taisykles. Kova už laisvę - tai ne nekaltas pasibraškiavimas kaimyno darže. Nesmurtinio pasipriešinimo nebūna. Vytauto Pociaus likimo niekam nelinkiu. Kodėl Jūs nedėjote savo sveikatos ir laisvės ant aukuro - kai R .Paksą vertė V. Adamkaus šalininkai - organizavę "oranžinę revoliuciją'? Taip toli "komercinis kapitalizmas" tikrai nebūtų i Lietuvą įvažiavęs...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # taip 2017-04-24 23:59
ispazintis reikalingas kiekvienam,o atgaila butina kaloborantams valdzioje,kurie net biografiju savo issigine
geriau drasus prisipazinimas,nei pastovus melas
atgailos ir desovietiazacijos nebuvimas padare Lietuva kolkonija,nes valdzioje liko tie patys-tik dabar prisitaike prie kitos tetos
Zilvinui palinketi tvirtybes ir nekreipt i kritikas is kaloborantu puses,kurie uz pinigus nupirko ir tariamus didsidentus,net partizanai nutyilo ir pasirinbko ...blogi,nors gal?mazesni ,kaip jie laiko vienakart jau apgauti gi buvo ,gudras priesas yra baisesnis,nes kerta is uz nugaros
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # jo 2017-04-25 00:15
tas tuckus suvedziojo ne tik lansbergi,bet ir gazproma
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # dabar 2017-04-25 10:00
prokuroro Kliunkos brolis renka lesas ,kad pastatytri vietoj Jakubonio "motinos"-pasidarbruota kryziu ir vel kviecia aukoptis dar likusius patriotus-tik keista,kodel privati iniciatyva svarbiau uz p-atriotiniu organizaciju iniciatyvas:kur ir ka statyti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # skupas 2017-04-28 11:58
tas tucka-dabar klinkai duos ta skirtuma naujam nezinomo skulptoriaus paminklui
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # apie sveikata 2017-04-29 20:33
Ne i tema bet info svarbi apie sveikata https://vk.com/wall-145514917_7
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # viesa 2017-05-04 13:02
yra viesa ir ner komentaru-juk aisku-visuomene turi būti suskaldyta ir patriotu rankomis,nes komunistai patys valdzioje budami negali sakyti,va as dar turiu partini bilieta jei kas....
o tarnybos-dirba jiems ne zmogui
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti