Milijonus “Snoro” bankui kainavę banko filialai naudojami kaip sargo būdelės

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.14 (7 Votes)

Bankų plėšikai

 

Aurimas Drižius

 

Milijonus “Snoro” bankui kainavę banko filialai naudojami kaip sargo būdelės.

Šita nuotrauka geriausiai iliustruoja, kaip buvo išplėštas “Snoro” banko turtas – šie “Snoro” kioskeliai, kurių kiekvienas bankui kainavo ne mažiau milijono litų, šiuo metu naudojami kaip sargo budelės “Lietuvos pašte.

 

Dar taip neseniai Susisiekimo ministras E.Masiulis sakė, kad tie kioskeliai sustprins “Lietuvos paštą”:

 

http://sumin.lrv.lt/lt/naujienos/e-masiulis-snoro-kioskeliu-pirkimas-sustiprins-lietuvos-pasto-pozicijas-rinkoje

 

Kaip žinia, Lietuvos bankas nepateikė Seimo laikinajai komisijai informacijos apie tai, koks buvo “Snoro” kapitalo trūkumas:

 

pateikiama komisijos išvados fragmentas:  

 

II. Komisija konstatuoja: 20 11. Lietuvos banko valdybos pirmininko 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 04- 04RN patvirtinta darbo grupė, vadovaujama Manto Mendelevičiaus, kuriai buvo pavesta apsvarstyti visas problemas susijusias su AB banku „Snoras“; Lietuvos banko valdybos pirmininko 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V2011/ (1.7-0202)-02-143 patvirtinta akcinės bendrovės banko „Snoras“ inspektavimo komisija, vadovaujama Irmanto Žadeikos, pradėjo neeilinį banko „Snoras“ inspektavimą; Darbo grupė ir Inspektavimo komisija atliktų darbų ataskaitos Lietuvos banko valdybai nepateikė iki šiol; Lietuvos banko valdybos posėdžiui 2011 m. lapkričio 16 d. buvo pateiktas „Tarnybinis raštas“ pasirašytas M. Mendelevičiaus ir I. Žadeikos, kuriuo vadovaujantis Lietuvos banko valdyba 2011 m. lapkričio 16 d. priėmė nutarimą dėl AB banko „Snoras“ veiklos laikinojo stabdymo ir rekomendacijos Lietuvos Respublikos Vyriausybei perimti AB banko „Snoras“ akcijas visuomenės poreikiams. Teisės aktus dėl AB banko „Snoras“ išskaidymo parengė Lietuvos bankas. Medžiagos, iš kurios galima įvertinti galimai padarytą žalą Komisija neturi. 2012-05-30 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: už – 10, prieš 2, susilaikė – 0. 12. Dokumentas ar kitoks įrodymas, įrodantis galimą AB banko „Snoras“ turto sumažėjimą iki 2011 m. lapkričio 16 d., nurodytą 2011 m. lapkričio 16 d. „Tarnybiniame rašte“ dėl AB banko „Snoras“, laikinojo AB banko „Snoras“ administratoriaus Saimono Friklio (Simon Freakley) ataskaitoje iki 2011 m. lapkričio 24 d. ar bankrutuojančios AB banko „Snoras“ administratoriaus Neilo Kuperio (Neil Cooper) ataskaitose iki 2011 m. gruodžio 7 d., Komisijai pateiktas nebuvo. 2012-05-23 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: bendru sutarimu. 13. Lietuvos banko valdybos nutarimas dėl AB banko „Snoras“ veiklos laikinojo sustabdymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas perimti AB banko „Snoras“ akcijas visuomenės poreikiams ir Lietuvos banko sprendimas dėl bankroto bylos iškėlimo AB bankui „Snoras“ buvo priimti skubotai ir nepakankamai pagrįstai. Šie sprendimai sudarė prielaidas atsirasti didelėms išlaidoms skolinantis iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų padengti valstybės garantuojamas sumas indėlininkams už lėšas laikytas AB banke „Snoras“. 2012-05-23 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 5, susilaikė – 0. 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priimdama sprendimą nacionalizuoti AB banką „Snoras“ ir teikdama Seimui įstatymų pakeitimus skubos tvarka, nedisponavo pakankamai išsamia informacija, neapsvarstė visų aplinkybių ir galimų pasekmių.  

 

 Ūkio banko tutas perduotas dovanai Šiaulių bankui

Pernai Šiaulių bankas pasigyrė, kad už 40 mln. eurų pardavė Vilniuje esantį “Žalgirio” stadioną. Anksčiau šis objektas priklauso Vladimiro Romanovo vadovaujamam Ūkio bankui, tačiau daugiau nei 15 metų Ūkio bankas ten negalėjo nieko daryti – Vyriausybė blokavo bet kokias pastangas ten plėsti verslą. Vos turtas perėjo į Šiaulių banko rankas – jokių kliūčių nebeliko – stadioną nusipirkusi “Hanner” grupė jau ten suprojektavo masę kontorų ir parduotuvių. Dar įdomiau, kad visą Ūkio banko turtą Šiaulių bankas perėmė už dyką, dar skųsdamasis, kad jam teko sunki našta. Dabar paaiškėjo, kad milijardinis Ūkio banko turtas buvo dovanotas Šiaulių bankui, kuris tą turtą dabar parduoda už rinkos kainą.

Kas organizavo šią aferą, kai vieno banko turtas yra dovanojamas kitam, arčiau valdžios esančiam bankui?

Lietuvos bankas organizavo visą šią aferą, – – “Laisvam laikraščiui  sakė tuo įsitikinęs Ūkio banko kreditorius Ričardas Dalibogas, – Šiaulių bankui atidavė visus Ūkio banko aktyvus, visus indėlininkus, ir dar už tą turtą primokėjo valstybės pinigais. Visas Ūkio banko turtas buvo neteisingai įvertintas, jo vertė buvo smarkiai sumažinta, o dabar paaiškėjo, kokia to turto vertė. Tai yra baisi istorija”.

Dabar akivaizdu, kodėl Ūkio banko prezidentas Vladimiras Romanovas pasiprašė prieglobsčio Rusijoje – jis  matyt, suprato, kad Ūkio banką subankrotins, visą turtą atims, o jį patį pasodins ilgiems metams kalėjimo. Ūkio banko bankrotas – dar viena “jaunųjų lietuvių”, tokių kaip D.Grybauskaitės rinkimų štabo vadovas Vytas Vasiliauskas, verslo modelis, kai turtas iš senosios kartos verslo atstovų yra atimamas valstybės rankomis ir perduodamas naujiesiems verslo rykliams. Visi senojo banko įsipareigojimai lieka valstybei, o turtas – jaunajai gobšai ir jokių skrupulų nepripažįstančiai “buržuazijai”.

“Tas Ūkio bankas galėjo gyventi dar daug metų, tačiau buvos specialiai subankrotintas, – sakė R.Dalibogas, – po paskutinio Lietuvos banko patikrinimo Romanovui buvo pasakyta, kad reikia į banką įlieti papildomai kapitalo, ir viskas bus gerai, Ūkio bankas galės toliau veikti. tačiau Romanovas jau tada spaudoje sakė, kad “mes įnešime pinigus, o jie banką uždarys”. Taip ir atsitiko – banko akcininkai įnešė papildomai kapitalo, ir tada bankas buvo uždarytas. O visas banko turtas buvo gražiai pasidalintas. Nors dar iki Ūkio banko bankroto Šiaulių bankas siūlė Romanovui pirkti visą Ūkio banką už 2,7 mlrd . litų. Tačiau nepirko, o užgrobė su Lietuvos banko pagalba”.

Šiaulių bankas gavo dovanų – 2,7 mlrd. litų turto

Kaip žinoma, iškėlus bankroto bylą Ūkio bankui, jo turtas buvo padalintas – visi indėliai ir išduotos paskolos su įkeistu nekilnojamuoju turtu (maždaug 2,7 mlrd. litų vertės) perėjo Šiaulių bankui dovanai. Nors dar prieš kelis metus Ūkio bankas norėjo pirkti  Šiaulių banką.

” Mes norėjome nupirkti Šiaulių banką galbūt dešimt metų, interviu delti.lt  sakė V.Romanovas dar 2013 m. kovo mėn. , – šnekėjomės su Reinigeriu iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, šnekėjomės su atstovybe. Šiaulių bankas neturi jokios perspektyvos. Jis neturi tų produktų, kur turi Ūkio bankas. Ir kas į Šiaulių banką ne rezidentas eis. Nu čia juokinga [

– Kaip suprantu, Jus atstovavo Rolandas Valiūnas, „LAWIN“, iš kur ir atėjo Vitas Vasiliauskas. Kalbama, kad stovi ši kontora už V. Vasiliausko. Ar brangiai jie jums kainavo ir ar tos derybos padėjo ilgiau veikt Ūkio bankui, turint tokius advokatus.

– Juokinga. Mes neėmėm. Mums nurodė Vasiliauskas. Kiek aš žinau. Matot, aš banke nebūnu, nežinau. Kodėl „LAWIN“? Nurodė šitą. Bet jie taip elgėsi lyg tai jie policijos pareigūnai. Pradėjo gąsdinti kalėjimu visiems – už tą, už tą. Prigąsdino iki […] sesuo, sūnų ir mane gąsdina. Čia buvo policinis teroras. Bet vis tiek valstybine struktūra, kaip Vasiliauskas, čia gi prezidento paskirtas žmogus, tiki. Su centriniu banku mes bendravome tik per „LAWIN“.

– Jūs turėjote daug gerų politinių ryšių ir su socialdemokratais, ir su kitomis partijomis. Kaip Jūs sugebėjote tokius gerus ryšius turėti ilgus metus?

– Čia Jūsų fantazijos. Matot, aš stengiuosi nebendraut su politiku […] Ką, kad man daryt projektą Vilniuje, ryšių reikia? Jei turiu ryšių, jei projektus įgyvendinčiau su politikais, tai visos struktūros, kurios judina, turėtų duoklę savo […].

– Ką Jūs toliau darysite? Kaip reaguosite į visus šituos veiksmus – centrinio banko, Ūkio banko atžvilgiu?

– Kaip aš reaguosiu? Matot, kaip aš reaguosiu neturi, reikšmės. Arba visuomenė ir visas pasaulis reaguos, kad čia yra lizdas kažkokios monopolijos, kur neturi nei taisyklių, nei sąžinės, apgaudinėja žmones – mane tai nedaug, o žmones – tai daug.

Kai V.Romanovas, suprasdamas, kuo jam gresia likimas Lietuvoje, pabėgo į Rusiją, Ūkio bankui buvo iškelta bankroto byla, ir visas jo turtas perleistas Šiaulių bankui.

Įdomu tai, kad perleisto turto vertinimas nebuvo daromas – buvo tik surašomos “preliminarios” turto vertinimo išvados. Tačiau bendrovei KPMG atlikus galutinę ŠB perleisto turto vertinimo ataskaitą paaiškėjo, kad skirtumas tarp Šiaulių bankui perduoto Ūkio banko turto ir įsipareigojimų yra didesnis ir valstybei prie operacijos reikia prisidėti dar 128 mln. Lt.

R.Dalibogo bandymai priešintis tokiam turto užvaldymui nieko gero nedavė. “Mes nieko nebegalime padaryti, kadangi visas tas turto užvaldymas jau yra įsiteisėjęs. Dabar bandome bylinėtis su Lietuvos banku dėl to, kad kai buvo daromas Ūkio banko auditas, buvo neteisingai įvertinta visa šio banko vertė, auditas pateikė neteisingus duomenis, o Lietuvos bankas juos patvirtino, ir viešai paskelbė. Todėl mes ir nežinojome tikrosios padėties Ūkio banke. Tačiau mūsų ieškinį Lietuvos bankui dabar teismai spardo kaip kamuoliuką – bendros kompetencijos teismas jo nenori priimti, siunčia į administracinį teismą, o administraciniame mes patys nenorime bylinėtis, nes žinome, kad bylinėtis administraciniame teisme reiškia bylinėtis su valstybe. O daugiau nieko padaryti mes negalime. Nors tik paskelbus Ūkio banko bankrotą, mes skundėmės ir premjerui, ir prezidentei, Finansų ministrei. Tačiau tai vyko prieš du metus ir ką? Jokios pagalbos nesulaukėme. be abejo, kad iš šios aferos didžiausią naudą gavo Šiaulių bankas – įsivaizduokite, kad jis gavo visą Ūkio banko rinką, visus banko indėlininkus, ir visas išduotas paskolas, kurios buvo padengtos turtu. Tačiau to turto vertė sąmoningai buvo nuvertinta – buvo tik parašyti popierėliai, kad “preliminarus verstinimas toks ir toks”.  Nebuvo pasamdyta rimta vertinimo kontora, kuri galėtų įvertinti tikrąją Ūkio banko vertę. Kiek kainuoja tas turtas, paaiškėjo tik dabar, kai “Hanner” vien už stadioną Vilniaus centre sumokėjo 40 mln. eurų (138 mln. litų). tačiau visą šį turtą Šiaulių bankas gavo už dyką, ir valstybė jam dar primokėjo apie 800 mln. litų. beje, Šiaulių bankas perėmė tik valstybės apdraustus Ūkio banko indėlius, t.y. kurių dydis ne didesnis kaip 100 tūkst. eurų. O kas liko valstybei? Liko kažkokia Ūkio banko aliuminio gamykla Juodkalnijoje, futbolo komanda, ir dar kažkas. Kiek žinau, bendra kreditorių pretenzijų suma Ūkio bankui – apie 1,5 mlrd. litų”.

R.Dalibogas mano, kad lietuviško kapitalo bankai veikė šiek tiek kitaip, nei skandinaviški, kurie už nugaros turi didžiulį motininį banką. “Jeigu prisimenate, prieš bankroto bylą Lietuvos bankas pareikalavo, kad Ūkio bankas padidintų savo kapitalą, tačiau jau tada V.Romanovas sakė, kad jeigu įneš papildomai turto ir pinigų į banką, tai ir juos pavogs, – pasakojo R.Dalibogas, – taip ir atsitiko. Tiesa, dar girdėjau, kad Šiaulių bankas dar buvo žadėjęs, kad jeigu iš Ūkio banko perimtą turtą parduos brangiau, nei buvo įvertintas, tai jis tą skirtumą neva sugražins, kad pinigai būtų sugražinti kreditoriams. Nežinau, kas turi pareikalauti to gražinimo, gal Ūkio banko administratorius? Tik žinau, kad į Ūkio banko kreditorių komitetą iš kreditorių praktiškai niekas neįtrauktas. Aš asmeniškai Ūkio banke praradau virš pusės milijono litų.

Pavyzdžiui, teritoriją Vilniaus centre su „Žalgirio“ stadionu, kurią Ūkio bankas perėmė už 357 mln. litų, dar prieš banko uždarymą siekta pateikti kaip per brangiai įvertintą turtą. Atsirado nekilnojamojo turto žinovų, tikinusių, kad 7,5 ha sklypas tevertas 100 mln. litų.„Šiandien bet kuri rimta Vilniaus nekilnojamojo turto agentūra jums pasakys, kad aras žemės „Žalgirio“ aikštyne kainuoja apie 400 tūkst. litų, – tikino V.Mikalauskas. – Tai auksinė vieta Vilniuje, net ir be stadiono projekto (Vilniaus savivaldybės skelbtą konkursą mieste įrengti naują 10 tūkst. vietų futbolo stadioną prieš Ūkio banko uždarymą laimėjo Ūkio banko investicinė grupė, pasiūliusi pastatyti ir stadioną, ir sutvarkyti aplinkinę infrastruktūrą – red. past.). O projektas yra, beliko tik parašus sudėti, ir tada aro vertė šiame sklype išaugs gal iki 600-700 tūkst. litų“.

„Susikūrus kreditorių komitetui, bankroto administratorius turės parodyti visus dokumentus ir vertinimus. Bet šiandien jie nieko neturi ir ieško, ką padaryti atpirkimo ožiu dėl šitos aferos su Ūkio banku“, – dienraščiui “Respublika” sakė vienas kreditorių  V.Mikalauskas.

Jo teigimu, kreditoriai, tarp kurių yra nemažai savo pinigus praradusių užsieniečių, rengia ieškinį Lietuvos bankui, kuris esą netinkamai vykdė Ūkio banko priežiūrą, o paskui leido išparceliuoti jo turtą.

„Pateiksime ieškinį iki gruodžio 1 dienos. Turime rimtą teisininkų komandą, net ir užsieniečiai susidomėję nori mums atstovauti vien už sėkmės mokestį, nes pasaulinėje praktikoje tai tik antras kartas, kai buvo sužlugdytas normaliai veikęs bankas“, – žada V.Mikalauskas.

 

Pranešimas spaudai

 

Šiaulių banko dukterinėms įmonėms priklausantį nekilnojamąjį turtą Vilniuje, esantį „Žalgirio“ stadiono teritorijoje, įsigijo „Hanner“ grupės įmonė „Promola“. Bendra sandorio vertė – daugiau kaip 40 mln. eurų (PVM neįskaičiuojamas).

„Pasibaigus intensyviam pardavimo procesui, pasiektas susitarimas su geriausią pasiūlymą pateikusia „Hanner“ grupės bendrove. Šiaulių bankas, parduodamas iš Ūkio banko perimtus nekilnojamojo turto objektus, siekia savo veiklą koncentruoti į prioritetinę finansinių paslaugų teikimo sritį. Savo ruožtu, tai sudarys galimybes bankui dar aktyviau bendradarbiauti su Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo bendrovėmis, finansuoti privačių klientų, infrastruktūros ir kitus projektus“, – sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Bendrovė „Hanner“, įsigijusi nekilnojamąjį turtą šioje beveik 8 ha teritorijoje, ribojamoje Olimpiečių, Rinktinės ir Šeimyniškių gatvių, planuoja statyti komercinės ir gyvenamosios paskirties pastatus.

„Per artimiausius 8-10 metų šioje teritorijoje planuojame sukurti naują verslo ir administravimo centrą, čia bus statomi modernūs biuro pastatai, viešbučiai, dalis patalpų bus skirta kavinėms, restoranams, prekybai ir kitoms paslaugoms. Tai bene geriausia vieta Vilniuje tokios paskirties ir apimties projektams. Be to, dalis teritorijos, esančios arčiau Neries, bus skirta gyvenamajai statybai. Iš viso į šį projektą planuojama investuoti apie 200 mln. eurų“, – teigė AB „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.

Šiame pardavimo etape susitarta dėl pagrindinių sandorio sąlygų ir pasirašytos jas patvirtinančios sutartys. Sandorį planuojama baigti iki šių metų pabaigos. Sandoris finansuojamas Šiaulių banko suteikto kredito ir „Hanner“ bendrovės lėšomis. Iš viso buvo gauti penkių potencialių investuotojų oficialūs pasiūlymai dėl minėtoje teritorijoje esančio turto įsigijimo.

Teritorijoje netoli centrinės sostinės dalies esantį nekilnojamąjį turtą Šiaulių bankas perėmė iš bankrutavusio Ūkio banko 2013 m. pradžioje. Šį turtą iki sandorio valdė banko dukterinės įmonės – UAB „Žalgirio sporto arena“, UAB „Investicinio turto valdymas“ ir UAB „Trade Project“.

Komentaras

Manome, kad banko veikla sustabdyta skubotai, centrinis bankas neišnaudojo visų jam suteiktų teisių ir pareigų, kad apgintų visus indėkininkus,  o Ūkio banko suskaldymas ir perdavimas Šiaulių bankui atliktas nesilaikant sąžiningumo ir protingumo kriterijų. Tokie centrinio banko veiksmai siunčia mus, Ūkio banko indėlininkus, turėjusius indėlius viršijančius draudžiamų indėlių sumą, į ilgą ir sunkų kelią Lietuvos ir tarptautiniuose teismuose Iš žiniasklaidos duomenų spręstina, jog pagrindinė kaltė priskiriama akcininkui V. Romanovui dėl jo valdomoms įmonėms  išduotų blogų paskolų. Iš to darytina išvada, jog priežiūros tarnyba visiškai neatliko jai pavestų priežiūros funkcijų   arba susidariusi situacija vertintina kaip  sąmoningas siekimas sužlugdyti Ūkio banką.  Priežiūros institucija, remdamasi Bankų įstatymo 27 str., nustačiusi, jog akcininkas daro neigiamą įtaką patikimam banko valdymui, galėjo kreiptis į teismą dėl priverstinio jo akcijų pardavimo

Šiaulių bankas, perimdamas turtą, proporcingai turėtų prisiimti ir Ūkio banko prievoles, o dėl likusios blogosios banko  dalies  bankroto,  „Indėlių ir investicijų draudimas“ privalėtų išmokėti indėlininkams draudimą, nes tuomet, kai Šiaulių bankas gauna turtą ir gerąsias paskolas, iš kurių garantuotos pajamos, bet perima tik draustų indėlių sumas, jis realiai jokių Ūkio banko prievolių neprisiima, nes prievolės atsiranda „Indėlių ir investicijų draudimui“. Taigi, Valstybė, ignoruodama dalies indėlininkų interesus, Šiaulių bankui perduoda tik aktyvus ir būsimą pelną, iš kurio turėtų būti grąžinami visi indėliai. Taip  užkertamas  kelias per bankrotą kompensuoti indėlininkams bent dalį nuostolių.

Kodėl yra neatlygintinai perduodama Šiaulių bankui „geroji“ Ūkio banko dalis ( turtas) už 2,7 mlrd. litų, tame tarpe 800 mln. litų dengiamų „Indėlių ir investicijų draudimo“ ir tik tokia pati dalis įsipareigojimų.  Šiaulių bankas iš perimtų paskolų gaus palūkanas, iš perimto turto turės pajamas, tuo tarpu indėlininkai, turėję didesnius, nei drausti indėlius,  bus valstybės apvogti ir neturės galimybės juos susigrąžinti  per blogos banko dalies  bankroto procedūrą.

Lietuvos Bankas, sustabdęs Ūkio banko veiklą, ir palaiminęs banko suskaldymą, pasielgė nesąžiningai ir neatsakingai indėlininkų, kurių indėliai viršija draudžiamų indėlių dalį atžvilgiu, nors tai jiems reiškia prarasti viso gyvenimo santaupas. Manome, kad mes buvome apvogti su valstybės palaiminimu ir mums natūraliai kyla visa eilė klausimų, kurių manome nesupranta ir kiti Lietuvos piliečiai, kurie sekė įvykius Ūkio banke.

Pagal LR Bankų įstatymo 64 str. Lietuvos Bankas privalėjo vykdyti priežiūros institucijos teises ir pareigas, numatytas minėto įstatymo 67 str. Akivaizdu, kad šios pareigos buvo vykdomos aplaidžiai, o teisėmis pasinaudota ne vykdyti, šiuo atveju, Ūkio banko veiksmų prevenciją dėl indėlininkų turto apgynimo, bet imantis kraštutinių priemonių, stabdyti banko veiklą.

Todėl mums, fiziniams asmenims, turėjusiems indėlius viršijančius draudžiamą sumą, bei įmonėms turėjusioms indėlius ir lėšas sąskaitose viršijančias draudžiamą sumą, kyla klausimas – kas prisiims atsakomybę ir padengs visus nuostolius už tai, kad Lietuvos bankas nevykdė ar netinkamai vykdė Ūkio banko  priežiūrą.

 

Peržiūros: 3604

Komentarai   

+1 # zenonas lapinskas 2016-01-22 13:46
Gerb.redaktoriau, negi nematote ženklo, kad negalima "trimituoti", manau šis ženklas reiškia, kad negalima ir rašyti t.y. "trimituoti". O ką darote Jūs? Vėliau nesakykit, kad nematėt ženklo. Mano tel.8 662 33770.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Temidė šedbaraitė 2016-01-25 15:11
Vot,čiudakai,dar Lietuvoje teisybės užsinorėjo,neužtenka jiems,mat,Dalios su Vytautu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # priekuliškis 2016-01-24 12:12
Iš tikrųjų keistas redaktorius, neleidžia sukurti "policinės" galimai "Stribinės" ,nes požymiai jau ryškėja,valstybės. Rašo ko "valstybės kurikai" neprašo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # svilainis 2016-01-25 15:06
Lietuviai tą seniai suprato,nes didesnė jų dalis ir buvo prieš
jewropederastizaciją.Bet gobalistų ir parsidavėlių iniciatyva
suruoštas dviejų dienų(!)referendumas,pastiprintas skalbimo milteliais
ir bambaliniu alum,galutinai sužlugdė nepritariančiųjų viltis likti
laisvais ir nepriklausomais.Po to,kaip jau žinome,sekė sekantis
valstybingumo simbolio-lito sunaikinimas.Neabejoju ir dėl pederastams
palankaus ,,vedybų''įstatymo patvirtinimo.Taip palaipsniui ir žlugdoma
Lietuva.Tik pamėgino Paksas Briusely suabejot dėl euro įvedimo,tai
pirmiausia jį tarkuoti ėmė čia ,Lietuvoj.Ir žinia kas-vasiliauskai su
frikliniais bankų grobikais.Aš turiu savo nuomonę apie eksprezidentą ir
jo klaidžiojimą labirinte,bet šiame straipsnyje jis teisus.Nors tą mes
senai žinom, bet šios tiesos priminimas nėra blogas gestas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Adomas 2016-01-25 15:13
Teismus ir visa teisesauga valdo vien asmeniskai Grybauskaite. Gyvename kazkokioje skyleje. Uztat jau milijonas tautieciu emigravo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Bet 2016-01-25 15:29
daug smegenų nereikia turėti norint suprasti, jog valstybės pinigai skirti liaudies gerovei, nukrenta į privačių giedorių ”rusai puola” pinigines.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Vytautas 2016-01-25 12:47
Greitai visuomenė atkreips dėmesį, jog Grybauskaitė su gauja užgrobė
Snoro banką, jį sužlugdė bei išvogė žmonių pinigus. Juk Snoro
akcininkų 2,5 milijardo eurų ieškinys jau laukia Maskvos tarptautiniame
arbitraže.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # KODĖL? 2016-01-25 15:00
Kodėl prokurorai nejudina Snoro užgrobimo režisierių Vasiliausko ir
Šimonytės, juk šie šlykštūs veikėjai vaikšto atsipūtę po Lietuvos
banką ir jiems viskas vienodai???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Ožio statytinė 2016-01-25 12:48
Nepakaltinama LansBergo draugė Grybauskaitė sunaikino puikiai veikusį
mokų banką SNORAS. Įvardinkite visuomenei nors vieną SNORO klientą,
kuris nukentėjo nuo to banko, neva, neskaidrios veiklos iki brutalaus
banko užgrobimo ir "suvalstybinimo"? Negalite?? Nėra??? O Lietuvoje
valdžiažmogiams viskas galima.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Ei, žmonės 2016-01-25 15:14
Cituoja Ožio statytinė:
Nepakaltinama LansBergo draugė Grybauskaitė sunaikino puikiai veikusį
mokų banką SNORAS. Įvardinkite visuomenei nors vieną SNORO klientą,
kuris nukentėjo nuo to banko, neva, neskaidrios veiklos iki brutalaus
banko užgrobimo ir "suvalstybinimo"? Negalite?? Nėra??? O Lietuvoje
valdžiažmogiams viskas galima.

Šita šlykšti raudonoji platformininkė jau senai turėjo būti išspirta iš prezidentūros, paskelbta jai apkalta ir, manau, sėdėti kalėjime, o ne prezidento poste!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Vanda 2016-01-25 12:49
Man Grybauskaitė smirdi jau per kompiuterį su tuo pačiu mėlynu chalatu kasdien…
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Grėsmė 2016-01-25 15:01
O pas mus vagis valdžioje. Vagis Grybauskaitė. Didelis vagis. Pavogė su
savo padėlniku eunuchu Vasiliausku ir arkliagalve kubiloidų kasininke
Šimonyte Snoro banką ir išvogė žmonių, akcininkų, indėlininkų,
klientų pinigus.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Nei vienas 2016-01-25 15:02
Suzlugdytu banku kreditoriai Snoro ir Ukio -kurie turejo ir verslus
(saskaitas) ir zmones kurie per 20 metu nepriklausomos LT buvo susitaupe
virs 100.000 euru ir jiems nunese gyvenimus , sugadino sveikatas, isiro
seimos, kaimai prasigere ir miestai, JIE TIKRAI MANOME NEITU GINTI SITOS
SALIES, NES JIE SUZLUGDYTI KAPITALISKAI, TEGU VASILIAUSKAS, GRYBAUSKAITE
EINA IR VAZINEJA SU NAUJAIS SARVUOCIAIS IR KARIAUJA:)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Vidas 2016-01-25 15:07
Vien tik už Musmyrės šaikos suplanuotą ir įvykdytą Snoro banko
aferą, jos vieta kietame teisiamųjų suole!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # PŪVĖSIAI 2016-01-25 15:09
Vienas Vilniaus apygardos prokuroras G.Tarasevičius nutraukė bylą vagiui G.Degučiui, kitas tos pačios prokuratūros prokuroras L.Kuprusevičius "išgelbėjo" vagį N.Cooperį. Viskas puiku vir šikinike Apygardos vyr.prokurore R.Jancevičiau???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # LEONAS 2016-01-25 15:36
Kauno pedofilijos byla,Karininko ,Pociūno,Kiesų byla-užsakovai kas,ir kitos....dar pamenu buvo nušautas verslininkas Valdas Jakutis.....ir dar juokingi kaltinimai mergaitės seneliams-nes pažeidė lietuvos suvenirinitetą....O IDOMU,KAS VALSTYBĘ IŠVOGĖ,MILIJARDUS IŠ VISAGINO,mažeikių didžiulį objektą įsisavinoi įsisavino,nusipirko laivą-AR NE PAKENKĖ VALSTYBEI.......BAISU ,KAI DORĄ ŽMOGŲ LAIKO pūliniu.....žmonės per rinkimus primins ,kad nei vienas buvęs 25 metus nepatektų į valdžią............
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Lietuvos paslaptys 2016-01-25 15:20
1. KGB liustracija 2. Kalašnikovo automatų pirkimas JAV 3. Medininkų muitinės byla 4. Valstybės turto privatizavimo procesas 5. Ignalinos AE uždarymo priežastis (tuo metu saugiausios AE Europoje) 5. Bražuolės upelio tilto susprogdinimas 6. Savanorio Abromavičiaus žūtis 7. Mažeikių „Naftos“ afera. 8. Tautos stadiono Vilniuje statyba 9. Pakso apkalta 10. Pociūno žūtis 11 Kedžio nužudymas 12. “Snoro“ banko afera 13. Pensijų vagystė, pateisinta įstatymu 14. Suskystintų dujų terminalo-laivo afera 15. 1.1 mlrd eurų ginklų pirkimo 2015m. priežastis. 16. Konstitucijos laužymas – NATO bazė Lietuvoje. Gal ką ir praleidau…
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Rimas 2016-01-25 15:27
Komunizmas Vilniuje jau sukurtas! Komunistai Lietuvoje nugalejo!
Butkeviciniu chunta gyvena lyg inkstai taukuose ,euro ivedimas stipriai
papilde pinigines.O ,,runkeliai,,laimingi,kad ju ponai laimingi ir vel
kabins makaronus ubagams ant ausu ir vel rinks Lenino ir Stalino anukus
.URA!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Rolandas 2016-01-25 15:30
Tai jau dabar reikėtų voratinklius praardyti nuo Snoro bylos, o po to eilė ateis ir pedofilijos bylai. Manau, kad abi vienodo kalibro kulkos buvo iššautos to paties šaulio. Štai ir aišku, kodėl Grybauskaitė gelbėjo tuos VSD vyrukus, įmerkusius sysalus vaikui, o šie gelbsti storo pasturgalio savininkę dėl jos įvykdytos Snoro aferos..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # LEONAS 2016-01-25 15:40
Visi viską žino, bet nieko nedaro. Vis dėlto, klausiu: Kas sutvarkys šią vagių gaują, kuri pavogė Snoro banką ir išvogė akcininkų, indėlininkų, klientų pinigus??? Visi veikiantys asmenys žinomi – Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas, toliau jų pasikviesti užsieniečiai bankroto administratoriai – Friklis ir Kuperis. Visą šią aferą dangstė LAWINų advokatų kontora ir jos vadovas Valiūnas. Dabar toliau: vogimo estafetė perduota vietiniam bankroto administratoriui – UAB “Valnetas” vadovui Adomoniui, niekas nesikeičia, toliau apvaginėjami banko kreditoriai, pusvelčiui pardavinėjant Snoro turtą, o viską dabar dangsto “Sutkiene Tark Grunte” advokatų kontora ir jos vadovas Sutkienė. Niekas nesikeičia: 4 metus visi vagia iš, neva, nacionalizuoto “mirusio” banko Snoras,o pinigai niekaip nesibaigia! Gali vogti kiek nori, kai tavo “stogas” prezidentė??? O, kas gali paneigti, gal viską “stoguoja” pats laisvės premijos kandidatas???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # priekuliškis 2016-01-25 16:35
Nusikaltėlių šutvė. Visi nuteisti Lietuvos vagys, tiek žalos nepadarė žmonėms, kiek padarė nelaimėlė mūsų dukra. Mano tel. 8 662 33770.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti